Vigtig information vedrørende donationer givet i år 2022.

Kære Donor  

 

Vi skriver til dig, fordi du vil kunne se, når du modtager din årsopgørelse fra SKAT medio marts måned, at du ikke har modtaget fradrag for din generøse donation til Masanga.

 

Årsagen er, at Masanga, på grund af en administrativ fejl, desværre ikke har været korrekt registreret som en fradragsberettiget organisation i 2022.

 

Dette opdagede vi i januar 2023 da vi skulle indberette donationer modtaget i året 2022 til SKAT. Systemet meldte systemet tilbage, at vi ikke var berettigede til at fortage indberetningen. Vi stod meget uforstående heroverfor, da vi i hele året 2022 har stået på SKATS liste over foreninger, der kan modtage fradragsberettigede gaver – og også stod på listen frem til fristen for indberetning d. 20. januar. 2023.

 

En godkendelse til fradragsberettigelse kræver min. 300 betalende medlemmer og mere end 100 donorer, der donerer mere end 200 kr. årligt.

 

Ved opfølgende samtaler med SKAT fandt vi ud af, at der i et skema til dokumentation til SKAT i 2021 for skatteåret 2020 var oplyst, at vi ”kun” havde 83 donorer – en oplagt skrivefejl, da vi altid har haft langt flere end de påkrævede 100, hvilket også kunne ses i SKATS egne systemer i forbindelse med indberetningerne for fradragsret til de enkelte donorer. Vi havde oprindeligt – efter samtale med SKAT – netop på grund af dette fået den opfattelse, at SKAT var enig i, at det var en skrivefejl – og vi derfor ikke skulle foretage os yderligere. Vi må dog konstatere, at vi efterfølgende har modtaget brev fra SKAT, hvori de tilbagekalder vores godkendelse til fradragsret med virkning fra 1. jan . 2022. Vi opfattede dog på daværende tidspunkt, grundet de forudgående samtaler, brevet som en fejl, og reagerede derfor desværre ikke på det, da vi jo kunne se, at vi stadig stod på SKATs liste over godkendte foreninger. Vi indberettede også uden problemer donationer modtaget i skatteåret 2021 forud for fristen d. 20. jan. 2022 – og er først i jan. 2023 blevet opmærksom på problematikken.

 

Vi har talt med SKAT og har i januar indsendt anmodning om at genoptage sagen fra 2021, og bedt dem om at anerkende, at der er tale om en skrivefejl, og trække tilbagekaldelsen af vores godkendelse tilbage, således vi kan indberette donorer for året 2022.

 

Vi havde håbet på / bedt om en hurtig sagsbehandling – men de er ikke kommet til vores sag endnu – og kan ikke give os en tidshorisont.

 

Vi ved således ikke på nuværende tidspunkt, hvad udfaldet bliver – men håber naturligvis på, at vi snart kan vende tilbage med forhåbentligt godt nyt.

 

Vi er dybt ulykkelige over, at I som donorer ikke p.t. har modtaget det fradrag I fortjener og forventer – men håber I har forståelse for, at vi p.t. ikke kan gøre yderligere, men skal nok holde jer orienteret om sagens udvikling.

 

Vi har søgt om godkendelse igen for 2023 – og i den forbindelse, vil I lægge mærke til, at vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt at få godkendt en vedtægtsændring i vores opløsningsparagraf.  SKAT forlanger nu, at det skal præciseres, at vores midler i så tilfælde skal gå til ” institutioner eller foreninger, som er hjemmehørende her i landet, eller i et andet EU/EØS land”.

 

Så snart vedtægtsændringen er godkendt, og vi kan dokumentere 300 betalende medlemmer og 100 donorer, der givet 200 kr. eller derover, indsender vi en ansøgning igen.

 

Har I spørgsmål til ovennævnte er I velkomne til at kontakte os på [email protected].

 

Mange hilsener

På bestyrelsens vegne

Inge Haas

Sekr. Masanga DK

penge
Scroll to Top