Et varmt ønske om en glædelig jul fra og til alle os i Masanga (nord såvel som syd)

Året 2017 er ved at gå på hæld og det er tid at se tilbage på året der gik i Masanga.

Lokalt på Masanga startede vi ret med at indfri løftet om lønstigninger, således at vi opfylder de formelle (med oftest ikke overholdte) krav for aflønning af sundhedsarbejdere. Det har ikke været nemt at skulle leve op til dette og det er kulminationen på en række stillingsafviklinger og et delvist ansættelsesstop. Men vores ansatte er tilfredse og med strukturelle ændringer i arbejdstilrettelæggelsen når stumperne sammen, trods alt.

Således er hospitalet godt i gang og har været det hele året med en gennemsnitlig ”bed occupacy” på 80%. Der udføres mange kirurgiske indgreb til glæde for både patienter og det kirurgiske træningsprogram.

I år var også et særligt år for de kirurgiske kandidater, da den første officielle graduation ceremoni blev afholdt i april og 27 kandidater fik deres diplom. Endvidere var det også i år at formand i CapaCare Håkon Bolkan forsvarede sit PhD arbejde, omhandlende CapaCares arbejde med Surgical Task Shifting i Sierra Leone.

Både laboratorie og blodbank har fået et flot løft over året 2017 og Farmaceuter Uden Grænser fortsætter ufortrødent deres arbejde med Pharmacy.

Hele året har Masanga DK og Lions samarbejdet tæt omkring etableringen af Masanga Hospital Eye Care Center. Dette er til dels en markering af LIONS 100-års jubilæum i 2017 og vi er glade for, at få lov til at være en del af festlighederne. Øjenklinikken er endnu ikke færdig, men arbejdet skrider dagligt fremad.

Masanga Outreach har haft et godt år med 2 fastansatte out reach officers og flere frivillige der arbejder med den folkelige sundhed ude i distriktet, og vi er glade for at vi aktivt og tydeligt som projekt går ind i det vigtige, forebyggende arbejde.
Ledelsen fungerer godt og har klaret årets udfordringer i fin stil.

På college fortsætter vi med at uddanne State Enrolled Community Health Nurses. Hele 2017 har Masanga Physio-gruppen via en meget aktiv gruppe både herhjemme og i Sierra Leone arbejdet hårdt på oprettelsen af en fysioterapiuddannelse i College-regi.
Det har ikke været uden udfordringer – og Dr. Peter – som college repræsentant fra International Board, har måtte tage til Masanga af flere omgang for at deltage i en række College board meetings der resulterede i en afskedigelse af vores consultant pricipal Officer Dr. Joseph og ultimativt reddede College’s fremtid. For Physio–gruppen har det betydet at man nu har fået opstartet Physiotherapy pre-courses med forventet opstart af uddannelsen i 2018. Et stort skidt for både Masanga og Sierra Leone.

Sidst nye tiltag er etableringen af Masanga Reseach Unit. Denne binder college og hospitalet fint sammen og bunder i spændende aftaler med en Hollandsk professor og hans forskningshold, der mangler en lokal base, og vores ønske om at gøre brug af de mange forskningsinteresser der er i projektet og det store lokale potentiale.

Business kører på lidt nedskaleret bluss, men Bangura gruppen har opkøbt Payamba brandet og arbejder aktivt i kulissen hele tiden.

Herhjemme skød vi året i gang med et samarbejdsmøde mellem bestyrelsen og alle de aktivt arbejdende grupper hvilket var både hyggeligt og givtigt.

Dernæst afholdt vi generalforsamling med gæsteforelæsning fra CapaCare formanden Dr. Håkon og hyggelig spisning om aftenen.

Meget af det aktive bestyrelsesarbejde har centreret sig omkring projekt understøttelse, fundraising og ansættelse af international fundraiser; Laura Todescato blev i starten af året ansat som International fundraiser for MHRP via Masanga DK.
Det overordnede mål med hendes ansættelse har været – ud over at mobilisere økonomiske ressourcer lokalt, at etablere et lokalt fundraising kontor i hovedstaden Freetown, som skal udgøre det professionelle sekretariat for den kommende forening Masanga SL, som hun ligeledes står i spidsen for dannelsen af.

Dette er vigtige tiltag i den overordnede exit strategi for projektet og om end det er mere tungt og trægt end forventet er vi meget glade for, som bestyrelse at kunne lægge vores energi i dette fremtidssikrende arbejde.

Alt i alt mener vi, vi kan se tilbage på året med tilfredshed. Der er fortsat meget arbejde foran os, men igen i år må vi konstatere at god vilje og energi kan gøre en forskel. Vi går således forventningsfulde det nye år i møde.

Tak for året der gik, for indsatser i det små og i det store og for Jeres vedvarende kærlighed for vores fælles hjertebarn, Masanga.

Glædelig jul og godt nytår til jer alle.
/Susanne, Formand Masanga DK

Scroll to Top