Status på Masanga projektet helt overordnet

Med de mange updates og underprojekter, kan det sommetider være svært at bevare overblikket over den overordnede fremgang og udvikling af projektet i Masanga.
Hvordan går det med hospitalet, udvikler vi os stadig, hvad er problemerne, hvordan ser økonomien ud osv.

Her kommer derfor en lille status.

For den ikke-indviede læser har vi i Masanga et 100-sengs hospital. Hvor meget eller hvor lidt disse senge gennem tiderne har været belastede har været afhængig af lokale omstændigheder. I årene før Ebola udbruddet var det nært beliggende Magburaka Distrikts Hospital lukket ned i forbindelse med en større renovering, og i denne periode oplevede vi ret massiv overbelægning og følgelig en belastning af vores økonomi. Efter Magburakas genåbning oplevede vi en patientnedgang som vi – til trods for, at vi brokkede os noget under perioden med overbelægning – var noget trætte af, da vi jo dels er der for at hjælpe, men også da vores uddannelser af sundhedspersonale jo er afhængig af et godt patient-flow. Vi dykkede så helt i forbindelse med Ebola udbruddet, men vi var til gengæld de første der åbnede op til behandling af ikke-ebola patienter i denne krisetid.

Tilliden mellem sundhedssektoren og befolkning led et stort knæk under Ebola-epidemien, hvor de fleste kom levende ind, men mange desværre forlod sygehusene i body-bags. Men med en massiv indsats på dette område er vi nu efterhånden ved at være fuldt belagt og er atter en kirurgisk institution man opsøger fra hele landet.

Dette er dels grundet vores kirurgiske uddannelsesprogram som nyder større og større anerkendelse. Ikke kun vores færdiguddannede kandidater som nu arbejder på landets sygehuse, men selve programmet og indsatsen. Det i en sådan grad at man fra regeringens side også har bedt CapaCare om at lave kortere, intensive kirurgiske træningsprogrammer for landets læger. Kandidaterne på disse kurser, der nu også kører med basis i Masanga, er meget begejstrede herfor.

Den opmærksomme følger af projektet vil have bemærket, at vi i tiltagende grad begrunder vores eksistens med uddannelse. Projektet har gennem flere år uddannet såkaldte State Enrolled Community Health Nurses (SECHN) og har nu senest omlagt denne uddannelse til at være den lidt længere State Registrated Nurse uddannelse. Der er i Sierra Leone blevet uddannet for mange SECHNs i forhold til den balance man ønsker blandt sundhedspersonalet og det faglige niveau ikke mindst, hvorfor der nu også er en opgave i at efteruddanne denne kategori. Tonkolilli District College of Health Sciences i Masanga vil selv sagt også byde ind her.

Men det der fylder allermest i tiden er vores college’s centrale rolle i oprettelsen af landets første fysioterapi uddannelse som starter til efteråret. Det har været et langt sejt træk med masser af gode kræfter i både syd og nord som har gjort dette muligt og det har virkelig sat os på landkortet lokalt. Alle taler om Masanga og fysioterapi og der er et dejligt momentum for tiden.
Den positive ånd på uddannelsesdelen afspejles også i den tiltagende forskningsaktivitet. Således blev 2018 året hvor Masanga Research Unit blev konsolideret. Samarbejdet sker med en større internationalt erfaren hollandsk forskningsenhed som allerede er godt i gang med at søsætte flere projekter lokalt. To af vores hollandske fastansatte læger vil fortsætte i deres stilling som halv tids forskningsansatte på forskellige PhD projekter med udgangspunkt i Masanga.

Det gør også, at vi udvider den lokale lægestab. Vi har således to læger der arbejder halv tid i klinikken/ halv tid med forskning, én læge der arbejder halv tid i klinikken og halv tid med CapaCares kirurgiske træningsprogram og vi er i gang med at identificere en sidste læge der arbejder halv tid i klinikken og halv tid med etableringen af den lokale organisation Masanga SL.
Dette sidste har været et fokus område særligt for den danske bestyrelse gennem længere tid og vi må tilstå, at det har været en tungere opgave end forventet. Således identificerede vores internationale fundraiser en afløser som simpelthen underpræsterede i en sådan grad at vi måtte bruge det som fyringsgrundlag. Vores erfaringer gør, at vi vil sætte en hollandsk læge på opgaven indtil vi er længere i processen. Etableringen af Masanga SL er en del af vores bæredygtighedsstrategi med en lokal organisation der gradvist overtager fundraising aktiviteter og driftsstøtte af projektet.

Jeg håber denne lille update af projektet har givet et lidt klarere billede af udviklingen i projektet helt overordnet. Vi er som altid glade optimister og nyder godt at det lokale og internationale momentum der i tiden fører mange gode ting med sig.

/Susanne Haas
Forkvinde, Masanga DK

Scroll to Top