Status for Masanga Hospital Rehabilitation Project, februar 2015

Som alle nok ved besluttede den internationale bestyrelsen i august 2014 midlertidigt at indstille Masanga Hospitalets kliniske aktiviteter, at evakuere vores udenlandske personale og frivillige, og at omdirigere vores lokaltansatte til andet, mindre risikofyldt arbejde. Det blev ligeledes besluttet, at kalde vores sygeplejerskestuderende hjem fra deres kliniske ophold rundt om på landets hospitaler, da heller ikke de var sikrede under de givne omstændigheder. Kort tid efter udstedtes et nationalt forsamlingsforbud og College måtte lukke helt ned, ligesom alle andre uddannelsesinstitutioner. Det var tunge beslutninger, men nødvendige.

Siden da er der sket en masse på Masanga. The Interim Management Group med Mr. Kelfala Kamara i spidsen, har sørget for, at vores ansatte fortsat har været beskæftigede. Dette godt hjulpet af flere større donationer fra bl.a. ADRA og LIONS der har sørget for, at vi har kunnet etablere hegn rundt om hospitalsgrunden, arbejde videre med vand- og el forsyning, samt solcelle parken. Selve hospitalet har fået en ordentlig overhaling og har efter sigende aldrig været flottere.

Vi har sideløbende arbejdet med at kunne bidrage så vidt muligt til kampen mod ebola, til trods for vores lukkede hospital. Vi har via de STP studerende kunnet bidrage med data indsamling til WHO omkring den ikke-ebola relaterede sygehusaktivitet i landet. Vi har, med Masanga UK i spidsen, kunnet lancerede det spændende Masanga Mentor Ebola Initiative, hvor vi har medvirket til udviklingen af et digitalt læringsredskab på lokal sprog, der skal ruste behandlere og lokalsamfundet til, at håndtere ebolasmittede og ebola risikosituationer på bedste vis. Det er et redskab, som fremadrettet også vil kunne bruges til bekæmpelse af bakterielle og virale outbreaks og vi er stolte af at være en del af dette.

I slutningen af 2014, samt i skrivende stund, har dr. Bart og dr. Jurre været tilbage på Masanga Hospitalet. Der er en klar stemning i landet af, at det værste er ovre og vi skal til at kigge fremad. Der er endvidere en masse opmærksomhed fra internationale donorer, politisk velvilje og momentum i øjeblikket, og vi arbejder ihærdigt på at dette også skal komme Masanga projektet til gode.

Vi har udarbejdet et Concept Paper omkring genåbningen af Masanga Hospital for behandling af ikke-ebola patienter og arbejder på, at dette kan blive udgangspunktet for genforhandlinger med regeringen ift. den oprindelige Memorandum of Understanding (kontrakten), således at regeringen for alvor kan begynde at tage del i (og ansvar for) projektet.

Generelt i landet er der lagt op til, at forsamlingsforbuddet ophører i løbet af februar og vi kan således genoptage undervisningsaktiviteterne på College. I løbet af februar vil to udvalgte frivillige også blive sendt til Masanga. Den ene er vores egen Thorbjørn Villesen, der skal færdiggøre solcelleparken. Den anden er en lokaltvandt hollænder med logistisk erfaring, der skal hjælpe med den praktiske del af det store genåbningsarbejde, som skal hæve hospitalet til et endnu højere niveau end før vi lukkede. Herefter må vi evaluere situationen og se hvornår vi atter er klar til for alvor at udsende frivillige til Sierra Leone.

Økonomisk har vi også kunnet mærke at der har været øget opmærksomhed vendt mod landet og flere store donationer har hjulpet os fremad. Således vil pharmacy være fyldt med medicin til genopstart og de fysiske rammer som sagt helt optimale.

Det er en spændende tid og der sker rigtig meget. Masanga er på ingen måde lukket og slukket. Masanga lever og overlever som den organisme et sådant projekt er, og ernærer sig ved al den tid og de kræfter vi alle, i nord såvel som i syd, lægger i det. Tak for al hjælp og støtte.

masanga-mentor
Scroll to Top