Skrivelse til donorer berørte af skattesagen 2022

Kære Masanga Donor.

Du burde desværre på nuværende tidspunkt være bekendt med foreningen Masanga DKs verserende sag hos SKAT. Dette, da du som privat donor til Masanga i skatteåret 2022 ikke har fået fradrag for din donation.

Problematikken har ligeledes været omtalt i Masanga Nyhedsbrevet ad to omgange samt til ordinær generalforsamling i foreningen Masanga DK både under bestyrelsen beretningen og i årsrapporten.

Foreningen foretager hvert år i januar indberetning til SKAT af modtagne donationer det foregående år. I forbindelse med indberetning forud for fristens udløb d. 20. januar 2023, oplevede vi, at vi ikke kunne få lov at indberette donationerne. Hverken vi eller SKAT kunne umiddelbart finde årsagen, og vi figurerede da også uændret på SKATS liste over foreninger, der er godkendte til at modtage fradragsberettigede gaver.

Ved opfølgende samtaler med SKAT fandt vi ud af, at der i skema til dokumentation til SKAT i 2021 for skatteåret 2020 var oplyst, at vi ”kun” havde 83 donorer – en oplagt skrivefejl, da vi altid har haft langt flere end de krævede 100 donorer, hvilket også kunne ses i SKATs egne systemer i forbindelse med indberetningerne for fradragsret.

Vi havde oprindeligt – efter samtale med SKAT netop på grund af dette – fået den opfattelse, at SKAT var enig i, at det var en skrivefejl – og vi derfor skulle ikke foretage os yderligere. Vi må dog også konstatere, at vi efterfølgende har modtaget brev fra SKAT, hvori de tilbagekalder godkendelsen til fradragsret med virkning fra 1. jan. 2022. Vi opfattede dog på daværende tidspunkt, grundet de forudgående samtaler, brevet som en fejl, og reagerede derfor desværre ikke på det. Masanga DK figurerede i øvrigt også stadig på SKATs liste over godkendte foreninger. Vi indberettede også uden problemer donationer modtaget i skatteåret 2021 forud for fristen d. 20. jan. 2022. – og er først løbet ind i problemer nu her i jan. 2023.

Efter samtaler med SKAT indsendte vi en anmodning om at genoptage sagen fra 2021, og bad dem om at anerkende, at der er tale om en skrivefejl. Dette i håbet om at vi så ville kunne få trukket tilbagekaldelsen af vores godkendelse tilbage, således vi kunne indberette donationer for året 2022. SKAT har nu desværre afvist denne anmodning. Vi er ligeledes aktuelt ikke at finde på listen over godkendte foreninger.

Det betyder praktisk, at de private donorer der ikke modtog noget fradrag i selvangivelsen for donationer indbetalt i skatteåret 2022, ikke vil kunne få det. Vi mener, at såvel vi som bestyrelse som vores donorer har været i god tro med hensyn til skattegodkendelsen, da vi har stået på godkendelseslisten i hele året 2022. Ikke desto mindre har denne fejl stillet vores trofaste donorer uheldigt, og vi føler, vi  som forening er  – omend ikke i juridisk, – så  dog i moralsk forstand ansvarlige herfor.  Hvis nogen skulle være kommet i klemme på grund af denne situation, vil vi derfor være villige til at gå i dialog om en kompensation svarende til tabet for det manglende fradrag.

Kontakt  vores foreningssekretær Inge Haas på mail [email protected] hvis dette er tilfældet for dig.

I forhold til donationer i 2023 og tiden derefter gen-ansøgte vi som forening skattegodkendelse allerede i februar for året 2023, men SKAT har påtalt, at vi i vores opløsningsparagraf skal specificere at eventuelle midler, hvis foreningen ophører, skal gå til en forening/ institution i DK eller indenfor EØS-samarbejdet, hvilket de ikke gør i dag. Vi har derfor afholdt en ekstraordinær generalforsamling d. 19.04.2023,  hvor ordlyden af denne paragraf er rettet til.

Derudover er det et krav, at vi skal have 300 betalende medlemmer og mere end 100 enkelt donorer, der donerer mere end 200 kr. Da vi allerede nu opfylder disse krav, har vi pr. 20-4- 2023 genansøgt om skattegodkendelsen, og opnår forventeligt denne, og vil herefter igen være at finde på SKATs liste over godkendte foreninger. ( SKAT meddeler dog de har en behandlingstid på 3 måneder).

Vi har indtil videre kun mødt forståelse fra vores donorer og medlemmer, og vi er dybt taknemmelige for Jeres måde at tackle situationen på og jeres fortsatte støtte og loyalitet.

På vegne af bestyrelsen i foreningen Masanga DK

Susanne Haas                                                   Inge Haas

Forkvinde                                                           sekretær

penge
Scroll to Top