Samarbejde med WHO

De kirurgisk ”læredrenge”, STP studenterne fra CapaCare deltager i kampen mod Ebola.De studerende i STP programmet skal til at medvirke i registrering og oplysning om epidemien. Der skal indsamles data fra de forskellige sundhedsklinikker og hospitaler om aktiviteternen og på denne måde kan vi få dokumenterede viden om virkningen af Ebolae epidemien på sundhedsforholdende i landet.
Der er ingen tvil om at den reelle dødelighed og sygelighed som følge af epidemien er meget højere end de tal der fremgår af statistikkerne om Ebola .

foto iphone july 2014 595
STP érne er altid med på operationsgangen og og forestår selvstændigt under kyndig supervision basale livreddende indgreb.
foto iiphone 5 okt 2013 081
STP studenterne, de “kirurgisk lærer-drenge” har deres første praktik på Masanga hospitalet, Her er de igang på Emergency , akut afdelingen og bliver superviseret og diskuterer med Dr. David fra Masanga.uk som brugte sin bryllupsrejse sammen med sin kone i 6måneder på Masanga hospitalet
Scroll to Top