Overdragelsen af Masanga Hospital

Det har længe været sådan, at flere omstændigheder gør, at det er svært at følge med udgifterne til driften af Masanga hospitalet. Der er flere faktorer der gør sig gældende som inkluderer både inflation og det faktum, at driftsmidler typisk ligger indlejret i projekter og at vi skal forsøge at begrænse antallet af nye projekter op mod hand-over til regeringen. Men tungest vejende er desværre regeringens manglende bidrag: Da vi i 2019 modtog første regulære driftsbidrag fra regeringen var det på 8%. Det lyder ikke af meget, men det var med en forventning om løbende stigning – i 2023 til 40%. Det er desværre gået den anden vej og aktuelt ligger bidraget på ca. 1% (!) af hospitalets driftsomkostninger.

Aktuelt er vi i en situation hvor vi drastisk ”sparrer ned” af de midler vi kører projektet for. Det betyder, at vi er nødt til at gøre noget drastisk. Ellers løber vi simpelthen tør for penge.

Regeringen er svære at få i tale herom – de lider også under inflationen og de almindeligt dårlige vilkår for finansiering af sundhed i Sierra Leone – og forsøger at undgå en konfrontation. Så længe vi betaler gildet er alle glade.

Vi har derfor – i mangel på reaktion på en situation som de er nødt til at handle på – været nødt til at sætte priserne op lokalt. Dernæst bliver vi nødt til gradvist at lukke aktiviteter ned. Dette gør vi for at kunne strække de midler vi har så længe som muligt alt imens regeringen får sig organiseret omkring overtagelsen af hospitalets drift. Vi har dog nyligt afholdt et første i en forventet lang række af møder med den sierraleonske sundhedsminister herom. Dialogen er igang.

Og vi forventer helt klart de kommer til at overtage, men også at det bliver en hård kamp. Vi har brugt de sidste mange år på at skabe et projekt som bidrager til den sierraleonske sundhedssektor på alle tænkelige måder. Det, at projektet lige netop er lykkes med at blive en betydende og uundværlig del af det sierraleonske sundhedssystem, er vores fremtidssikring. De sierraleonske sundhedsmyndigheder  kan ikke undvære Masanga hospitalet med alle de nødvendige uddannelser der hører til og er derfor nødt til at overtage driftsansvaret som planlagt. Men det bliver ikke let og det er ikke sikkert hospitalsdelen af projektet fortsætter som vi havde forestillet os. Det bliver på regeringens præmisser og formentligt uden vores indflydelse, men til gengæld bæredygtig på godt og ondt.

Det er vigtigt for os at understrege, at dette ikke er os der truer regeringen for at få vores overdragelse igennem – vi har ikke noget valg. Det manglende engagement og manglende driftsstøtte fra regeringen/sundhedsmyndighederne  er en trussel mod projektet. Svigter de os nu så ville de nok også havde svigtet til regulær overdragelse i 2026 – men nu har vi muligheden for at handle.

Vi håber, vi har jeres opbakning til dette svære arbejde og gør alt hvad vi kan for at sikre at vores fælles hjertebarn lander sikkert på benene igen.

På vegne af bestyrelsen/ International Board

Susanne og Peter

forhandling
Scroll to Top