Ordinær generalforsamling i Masanga DK og 10-års Jubilæum

Af Susanne og Inge Haas

Ved den ekstraordinære generalforsamling d. 20. januar 2016 blev det enstemmigt vedtaget at årets generalforsamling afholdes d. 9. april 2016 samtidig med foreningens 10-års Jubilæum.

SÆT KRYDS I KALENDEREN ALLERDE NU!!!

Generalforsamlingen afholdes således lørdag d. 9. april 2016 klokken 14.00 i KW3 lokalerne, Krausesvej 3, 2100 København Ø.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af regnskab og budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er denne gang (valg periode 2 år): Peter Bo Jørgensen, Susanne Haas, Inge Haas, Pernille Andreassen, Rasmus Damgaard Jensen og Monica Kujabi. Suppleanter: Der blev ikke valgt suppleanter, da vi hellere vil have aktive bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Evt.

Efter generalforsamlingen vil der være foredrag, der i sig selv er deltagelsen værd. Her fra vi et inspirerende og personligt oplæg fra Dr. Jurre: Ebola-lægen på Masanga!

Det formelle program forventes afsluttet klokken 17.00.

Herefter inviteres alle til gallamiddag med efterfølgende fest, hvor vi fejrer Masanga DKs 10-års jubilæum. Find det appetitlige og festlige program her: Invitation til Masanga middag

Du kan tilmelde dig middag (inkl. entre til støttefest) via følgende link: https://masanga.nemtilmeld.dk/4/ Billetter sælges efter først-til-mølle princip. Billetsalget lukker d. 1. april 2016
Ønsker du udelukkende at deltage i Masanga Støttefesten kan billetter købes for 100 kroner på følgende link: https://www.facebook.com/events/664765006997722/

Barn på Masanga

Barn på Masanga
Scroll til toppen