Nyt mentor initiativ

Med det netop udsendte hold frivillige har vi igen taget et skridt mod optimering af det samarbejdet mellem lokale og frivillige. Tiltaget udsprang da der for første gang ikke er nogle frivillige til stede til at modtage de nye frivillige. Derfor måtte de kreative tanker i gang og medtanke for ønsket om lokal inddragelse opstod.

Konceptet blev at alle nye frivillige forinden afrejse får udpeget en lokal mentor, der både kan agere som faglig og social sparring. Håbet er at den nye ordning kan være med til at sikre at de nye frivillige får en god og imødekommende start på opholdet og alle de facetter det indeholder.

Der ud over ligger det rigtig godt i tråd med visionen om at øge den lokale inddragelse og forankret af de enkelte projekter. Dette giver formentlig et større ejerskab og er et naturligt skridt i retning mod 2016, hvor vi officielt trækker os.

 

foto

Den enkelte mentor vil fungere som en slags mentor eller buddy. De forventes at introducere den frivillige til de lokale omgivelser og vise dem rundt på området samt at skabe gode relationer mellem den frivillige og de ansatte som er tilknyttet det enkelte projekt. Desuden forventes det også at de fortæller om lokale rutiner og regler samt Masangas historie. Håbet er at de også vil fungere som et socialt bindeled til kulturen og lokalsamfundet i landsbyen. Ordningen er kendt fra studier hvor udvekslingsstuderende ligeledes tildeles en dansk buddy, hvor det har givet gode resultater.

Udover det nye buddy-initiativ har vi taget et skidt i mod at sikre det bedst mulige match mellem kompetencer hos den enkelte frivillige og projekterne på Masanga. Projekterne bliver i højere grad defineret og afgrænset og der tilknyttes en dedikeret projektleder i Danmark til hver enkel udsendte. Projektlederen har til opgave at definere projektet, rekruttere og forberede nye frivillige, løbende kontakt under udsendelse og regelmæssigt opdatere den danske bestyrelse. Endvidere har vi forsøgt at styrke den obligatoriske forberedelsesweekend samt bestemt at alle frivillige følges derned som et samlet hold.

 

 

På  frivillig-gruppens vegne,

Pernille og Nina

Scroll to Top