Det nye skud på stammen – Forskningsenhed på Masanga

I løbet af de sidste 10 år med Masanga projektet har den største del af energien været fokuseret på at drive hospitalet og få opbygget en uddannelsesenhed. Som bekendt er det lykkes og vi driver nu et relativt velfungerende hospital med plads til 100 indlagte patienter samt et College med ca. 400 studerende.

Gennem tiden har der været tiltag med mindre forskning i relation til projektet. Det har været CapaCare som er gået helt i front med at kombinere forskning med uddannelsen af kirurger i basal livreddende kirurgi.

Nu har vi i Masanga Hospital Rehabilitation Project (MHRP) besluttet at oprette en egentlig forskningsenhed i projektet og gennem denne enhed facilitere og implementere forskningsprojekter.

Dette gøres i samarbejde med professor Martin Grobusch fra University of Amsterdam og fra The Royal Tropical institut in Amsterdam. Professor Grobusch har stor erfaring med forskning i 3. Verdenslande med stort fokus på trope- og infektionsmedicinske sygdomme.

Professor Grobuch blev interesseret i Masanga gennem vores læge dr. Tom Greznitch og Naomi. Efter to besøg på Masanga blev det klart at Masanga kunne blive base for opsætning af en forskningsenhed. Som optakt til etableringen og indgåelse af denne aftale fik vores leder af laboratoriet, Naomi og dr. Tom offentliggjort en artikel i det meget velansete lægetidsskrift The Lancet. Artiklen beskriver om en bekymrende stigning i forekomst af hepatitis B og C i Tonkolili distriktet, hvor Masanga hospitalet som bekendt holder til. Dette er påvist gennem vores nu velfungerende laboratorie, hvor alt donorblod testes. Her testes bl.a for HIV men også for hepatitis B og C.
Artiklen er blevet til i et samarbejde mellem dr.Tom og Naomi og de har formået at få sundhedsministeren med på dette arbejde. Prof. Martin Grobusch er ligeledes medforfatter.

På denne måde er forskningen med til at afdække nogle problemer og vi finder, at det er vigtigt at det skal anvendes til at skabe forandringer der forbedrer sundhedsvæsnet og derigennem sundhedstilstanden i landet. Ved at påvise denne stigning og ved at vi involverer sundhedsministeren vil vores viden blive brugt direkte i ”maskinrummet” hvor beslutningerne tages og derfra kan der implementeres nyes strategier i sundhedsvæsenet.

Professor Grobusch har mange gode ideer og projekter i støbeskeen og med hans enorme internationale netværk vil vi forhåbentlig kunne være attraktive for internationale forskningsmiljøer.

Den nye ledende læge på Masanga hospitalet, som afløser dr. Tom efter 2 års tjeneste, Dr. Jonathan Van Nues, vil varetage forskningsenhedens sekretariats funktion og være koordinator for de kommende projekter.

/Dr. Peter Bo, Stifter

Dr. Peter Bo Jørgensen og Professor Martin Grobusch
Scroll til toppen