Midlertidig ledelse i Masanga

Evakueringen af vores frivillige og vores expat staff fra Masanga projektet er på ingen måde uproblematisk. Selvom det ikke er ideelt har den overordnede ledelse ligget hos vores Chief Medical Officer, Dr. Jurre Van Kesteren. Dette i samarbejde med management group, der også består af vores business manager Mr. Kelfala Kamara, vores Finance officer Mr. John Turay, vores Dean of Faculty of nursing TDCHS, Mr. Amara Fornah, vores HR manager mr. Mohammed Tejan, repræsenterende logistics, Mr. Fancy og Dr. Bart Waalewijn repræsenterede STP programmet.
Grundet evakueringen har vi været nødt til at oprette en interim Management group. Den overordnede ledelse ligger her hos Mr. Kelfala Kamara med støtte fra de tilbageværende medlemmer af den oprindelige management group. SM Sankoh repræsenterer i denne sammenhæng dels STP programmet med også lokal befolkningen. I forhold til medicinske problemstillinger bistås gruppen af Masanga Hospitals 2 fastansatte CHOs.

Members present at the the handing over chairmans office
FInanas Managaer John Thuray (tv)sammen med rep. fra den lokale ledelse til møde hos Counsil-

Denne gruppe sørger for projektets drift lokalt i samarbejde dels med Dr. Jurre og dels med den internationale bestyrelse, i vores fysiske fravær.
Med hospitalsdelen midlertidigt lukket har vi en arbejdsstyrke i form af de sundhedsansatte der skal udnyttes på anden vis. Ledelsesgruppen sørger for, at vi bruger denne optimalt og at vores projekt og dets ejendele samtidig er sikret i denne ellers så usikre periode.
Mr. Kelfala Kamara beretter entusiastisk fra Masanga at de ansatte der glade for fortsat at have et job, om end deres arbejdsopgaver har ændret sig noget. De er således i fuld gang med en overordnet oprydning, vedligehold og istandsættelse af bygninger og inventar, hvilket var tiltrængt. Der bliver naturligvis også opfordret til ferieafvikling i denne periode, hvilket flere da også har taget til sig.
Mr. Kelfala ledsaget af en CHO deltager i lokale Ebola Task Force møder således, at vi på nært hold kan følge og bistå udviklingen i Ebola out breaket. Endvidere er der løbende kontakt med regeringen og andre samarbejdspartnere, således at vi som internationalt projekt har mulighed for at agere prompte ved ændringer i situationen.

Omstændighederne taget i betragtning fungerer denne løsning til alles tilfredshed. Vi skylder vores lokalt ansatte en stor tak for den fortsatte tro på projektet og vilje til at arbejde os igennem denne krise.

???????????????????????????????
Kelfala Kamara som tidliger arbejde for Grafton projektet i samarbejde med danske KFUM spejdere, en kort periode for Motorcare og herefter Manager i Masanga Business group og midlertidig indsat som constitueret Field Coordinator. Hårdt arbejdende, loyal og en meget venlig og hjælpsom mand som vi er stolte af få med i projektet.
Scroll til toppen