Mennesker i Masanga 13 – Osman Ashanti Sanko

Osman Ashanti Sanko

Tankegangen og måden at leve på i Sierra Leone er markant anderledes i forhold til den vestlige verden. Osman ”Ashanti” Sanko er en af de lokale, der igennem sit arbejde for Ibis og React, har arbejdet tættest sammen med de mange frivillige i Masanga. Her sætter han ord på sit indtryk af det sierra leon´ske folk og de mange vesterlændinge han har arbejdet med, og beskriver forskellene. 

Hvilke tanker og gøremål optager den typiske Sierra Leon´er?
Det er et enormt spørgsmål. Hvis jeg skal starte et sted fra, vil jeg sige at perspektivet her er kortsigtet. Hermed mener jeg at folk ikke tænker så meget på i morgen. Man skal sørge for at ens forældre og børn får noget at spise i dag, og at de har et sted bo.
Desuden har mange mennesker her i landet ikke fokus på uddannelse. Igen tænker man ikke så langsigtet. Mange forældre sender deres børn direkte i marken for at arbejde, fordi de kan se et hurtigt økonomisk formål med det. Hvis de i stedet skulle sende deres børn i skole, ville det tage mange år, og det ville først give et resultat langt ude i fremtiden.

Hvilke forskelle ser du i tankegangen på de vesterlændinge du har mødt og sierra leone´ere?
Dem jeg har arbejdet sammen med fra vesten, har stort set alle været venlige og tænkt meget hurtigt. Deres uddannelse er avanceret, og de er videbegærlige og forstår elektronik rigtig godt. Jeg har selv en bachelor fra et af de bedste universiteter her i landet, men det var en dansker, der er bachelor ligesom mig, som lærte mig at arbejde på min computer.
Jeg har også lagt mærke til at vesterlændinge har et andet forhold til dyr end vi har. De er venlige mod katte og hunde, og når de ser, at vi bliver irriterede og slår ud efter dyrene, kan de ikke forstå det.
Hvis jeg skal sige noget mindre pænt er det, at nogle af de danskere jeg har arbejdet med, har haft en tendens til at isolere sig selv rent socialt. Jeg ved ikke om det kommer af overlegenhed eller generthed, men nogen af dem taler og socialiserer bare ikke særlig meget med de mennesker de har omkring sig. Der er vi mere sociale.

Hvad tror du motiverer europæere til at komme og arbejde i Masanga?
Jeg tror mange kommer, fordi de gerne vil være med til at skabe udvikling i samfundet hernede. De vil gerne reaktivere Masanga, og tage det et stykke videre end hvor det er nu. Folk er kommet af mange forskellige årsager. I starten kom de på grund af hospitalet, men siden er der kommet virksomheder og uddannelse, og de europæiske frivillige har været med til at udvikle det hele. Man kan sige at projekterne har været forskellige, men motivationen er hele tiden at være med til at skabe udvikling.

Jeg har ladet mig fortælle at du gerne vil tage en master et andet sted end i Sierra Leone?
Ja, mit mål er at tage en international master enten i folkesundhedsvidenskab, mikrobiologi eller udviklingsstudier. Mit indtryk er at uddannelsesniveauet er meget højt i Europa, og da mine ambitioner også er høje, er det det naturlige sted at søge hen for mig.

Osman Ashanti og Michael Jones under Sierra Leone Jungle Run 2011
Osman Ashanti og Michael Jones under Sierra Leone Jungle Run 2011
Scroll to Top