Masanga og Ebolaen

I den senseste tid har der været rettet en del opmærksomhed omkring vores projekt. Det er godt at der er medier der vil skrive om vores projekt men baggrunden er desværre ikke den bedste. Her følger så en redegørelse for hvad der er sket i de sidste uger samt hvorledes masanga.dk og den internationale bestyrelse for projektet har reageret og forholdt sig til den aktuelle situation, samt hvorledes vi forholder os til Ebola i fremtiden og håndteringen på Masanga hospitalet.

De første meldinger om Ebola udbruddet kom til vores kendskab i uge 12 da BBC og CNN havde oplyst om udbruddet i Guinea. Meldinger d 22.03 gav rygter om der var tilfælde der havde spredt sig til Liberia og til Sierra Leone, dog ikke bekræftede tilfælde.

På dette tidspunkt havde vi på hospitalet modtaget 2 patienter som havde symptomer på blødnings feber og en af disse patienter kom fra Guinea. Patienten fra Guniea døde kort efter ankomsten og familien tog den afdøde med sig før det var muligt at tage de relevante prøver på patienten. Den anden patient var en ung kvinde som kastede blod op og hun blev isoleret, efter de på de tidspunkt gældende regler for isolation.

Begge disse patienter havde verificeret TB og HIV og deres kliniske tilstand kunne derfor meget vel skyldes disse sygdomme og ikke Ebola. Der blev dog ikke taget nogle chancer og både District Medical Officer, DMO samt MSF (Læger uden grænser) i Bo blev kontaktet for råd og vejledning. DMO sendte MST(medical surveillance team) og der blev taget relevante blodprøver som blev sendt til special laboratoriet i Kenema til nærmere undersøgelse.

Hospitalsledelsen på Masanga introducerede ”barriere nursing” for personalet(beskyttelses procedurer),og informerede om nødvendigheden af stringent hygiejne på afdelingerne. Det udstyr hospitalet rådede over af bl.a Klorineringsudstyr nyligt tildelt af MSF, blev installeret på Emergency afdelingen.

På dette tidspunkt var der etableret løbende dialog mellem den lægelige ledelse på Masanga og repræsentanter fra den internationale bestyrelse. Det er i denne sammenhæng de læger der sidder i den internationale bestyrelse og det Dr. Håkon Bolkan, CapaCare fra Norge, Dr Frank Van Raaij, Masanga.nl, Dr Susanne Haas, Masanga. Dk samt Dr. Peter Bo Jørgensen, Masanga.dk.

Vi besluttede på dette tidspunkt Mandag d.24/3 at begrænse de frivilliges færden omkring patienterne og adgangen til hospitalet, samt at indstille den praktiske kirurgiske undervisning for Capacare. Disse forbehold blev truffet indtil vi vidste mere om de aktuelle patienter Ebolas status. Onsdag d. 26 blev det oplyst at den unge kvinde var negativ, altså ikke syg af ebola virus og imellemtiden havde vi kortlagt alle de personer der havde været i kontakt med den afdøde patient fra Guinea. Disse ansatte var midlertidig hjemsendt og blev monitoreret med temp. Målinger, blodprøver mm. blev taget på alle og fredag d. 28/3 blev det således oplyst ingen havde Ebola. Alle kunne ånde lettede op. Allerede d. 26 besluttede vi at ophæve de midlertidige restriktioner da vi anså situation under kontrol.

Selvom situationen var alvorlig i Guninea, var der på dette tidspunkt stadig ingen bekræftede tilfælde i Sierra Leone og vi ophævede derfor restriktionerne og de vanlige aktiviteter blev genoptaget. Vi understregede overfor alle at vi fulgte udviklingen så godt vi kunne og ville tage nye beslutninger hvis og når det var påkrævet.

Vores Chief medical offcier dr. Claudi deltog i nationale Task Force møder i Freetown og herigennem fik vi en del oplysninger. Da situationen efterhånden blev beskrevet som en større katastrofe i Guinea og da der fremkom klare retningslinier fra MOHS om hvorledes de enkelte hospitaler skulle forholde sig, blev det tydeligt at vores lille hospital med de beskedne midler og udstyr vi havde til rådighed ikke på forsvarlig vis kunne leve op til en håndtering af smittede Ebola patienter. Da epicenteret for udbruddet ligger i det østlige hjørne af Guinea tæt på grænsen til Sierra Leone og der er del trafik over grænserne, vil der være en relativ stor mulighed for at patienterne fra Guinea vil komme til Masanga. Det er det første hospital de møder på vej ned igennem landet når de tager indover grænsen i øst og derfra til Bumbuna og så ned i Tonkolilli Distriktet. Gennem alle årene har vi haft patienter fra Guinea så dette er ikke i sig selv noget nyt.

Derfor kom der tirsdag d. 1 april en update mellem lægerne på hospitalet og lægerne fra den int. Bestyrelse der anbefalede at vi foretog en midlertidig evakuering af de frivillige, sat alle tilrejsende og besøgende på stand by og begrænsede tilgangen af patienter. Denne beslutning stadfæstedes onsdag d 2. april på et fælles møde mellem lægerne på Masanga og lægerne fra Int. Bestyrelse.

http://politiken.dk/udland/ECE2254074/frygt-for-ebola-faar-hospital-til-at-evakuere-11-danske-frivillige/

 

Vi besluttedes samtidig af skaffe midler til at iværksætte de nødvendige tiltag der skal sikre at vi kanb håndtere tilgang af smittede patienter med Ebola. Foranstaltningerne skulle fokusere på at kunne identificere de mulige smittede hurtigst muligt ved den indledende konsultation. Er der tale om suspekte tilfælde skal de umiddlebart isoleres, og herefter skal sundhedspersoner som håndterer patienterne være beskyttede og tilgang af personale skal begrænses mest muligt. Det er vigtig at understrege at vi ikke på noget tidspunkt har eller havde tænkt os at vi ikke skulle behandle disse patienter. Men det er samtidig vigtigt at understrege, at vi ikke vil tvinge nogen til at behandle disse patienter hvis ikke sikkerhedsforanstaltningerne er i orden. I den forbindelse er det værd at nævne at 14 sundhedspersoner i Guinea er døde som følge at ubeskyttet kontakt med Ebola patienter heriblandt læger og sygeplejersker. Det er ikke helt uden grund at MSF sender et sær fly med 33 tons udstyr og medicin mm til at håndtere udbruddet i Guinea.

Derfor besluttede vi midlertidigt at evakuere alle frivillige, samt de Capacare læger der var i Masanga for at undervise. Vi besluttede at stille alle tilrejsende frivillige, gæster og andre besøgende på stand by indtil forholdende var bragt i orden og situationen er under kontrol. Dette skete samtidig med at der var flere suspekte tilfælde i Sierra Leone og at det nu med sikkerhed var påvist at Ebolaen havde spredt sig til nabo landet Liberia.

I Sierra Leone blev der nedsat en Task force gruppe med repræsentanter fra sundhedsministeriet, WHO, unicef, UN, CDC, Hospitaler i Sierra Leone, primært Connaugth Govermental Hospital samt NGO ex Emergency, Aberdeen Womens Clinic, og disse udarbejdede og udgav allerede d. 26/3 en guidelines for hvorledes de forskellige sundhedsinstitutioner skulle forholde sig til suspekte patienter. Det er disse retningslinjer vi har gået efter at kunne imødekomme. Til dette har vi søgt om midler og støtte fraTokolilli Distriktet som har givet en beskeden mængde beskyttelsesudstyr og plasticsække til afdøde. Vi har meget få økonomiske ressourcer til rådighed i vores projekt og slider i det hele taget med økonomien. Vi henvendte os derfor til Lions Club`s Kastastrofe og Hjælpe Fond som på reagerede meget hurtigt på vores henvendelse og efter 12 timer fik vi en bekræftelse på at de havde doneret 100.000 Dkr til dette specifikke arbejde.
http://www.lions.dk/nyhed/2471

Det var en enorm glæde og lettelse for det betød at vi med umiddelbar virkning kunne iværksætte de nødvendige foranstaltninger der skal beskytte vores sundhedspersonale i tilfælde af Ebola smittede. Der er blevet anskaffet udstyr dels lokalt og dels en særlig sending fra Holland er på vej. På Hospitalet har de haft trænings sessioner med alle ansatte om Ebola og om hvorledes de ansatte skal forholde sig. Den ene børneafdling (SC, Stabilisation Center) er omlagt til en isolations afdeling efter de retningslinjer som MOHS har foreskrevet. Børnene er midlertidigt anbragt på Maternity ward (føde afdelingen).På Isolations afdelingen er der etableret en sluse indgang hvor personalet ifører sig beskyttelses udstyr. Patienterne ligger på en afskærmet afdeling, mellem sengene er der plastic forhæng og hver patient har sine egne ting og redskaber og deler ikke med nogen. De har deres eget separate toilet og vandforsyning. Personalet har en anden udslusningsudgang end hvor de kom ind. Beskyttelsesudstyret omfatter bl.a hue, maske, beskyttelsesbriller, kitler gummi i handsker og gummi støvler. Der er foreløbig 3 senge på isolationsafdelingen.

I tilfælde af positive test for Ebola er de nationale retningslinjer at patienterne skal overflyttes til intensiv behandling i Kenama Govermental Hospital, hvor de specielle laboratorium forefindes og der er der etableret en særlig isloationsafdeling til disse patienter. Ved dette laboratorium har vi nu haft 2 af vores læger samt 2 af vores CHO( Community Health Officers) på et særligt kursus i anvendelsen af beskyttelsesudstyret og håndteringen af patienter med Ebola.

Efter som forholdende var blevet bragt i orden, (retninglinjer, udstyr, uddannelse af personlet mm) og sammenholdt med at der endnu ikke er påvist Ebola i Sierra Leone, har lægerne dels fra Masanga og dels fra Int. Bestyrelse taget beslutningen om at de frivillige kan vende tilbage til Masanga Hospitalet og genoptage deres arbejde d. 10.04.

De første ankom til hospitalet igen fredag eftermiddag og de øvrige ankommer efterhånden i løbet af uge 16.

http://politiken.dk/udland/ECE2262094/danske-frivillige-vender-tilbage-til-junglen-efter-ebolafrygt/

Der blev evakueret 11 frivillige, 10 danskere og en læge fra UK herudover 2 Capacare udsendte læger fra Norge hvis ophold var tæt på deres planlagte afslutning, i alt 13 personer.

2 frivillige valgte at tage helt hjem på grund af de usikre forhold. 2 andre frivillige valgte ikke tage med tilbage til Masanga da deres ophold alligevel slutter i uge 16. Det samme galt de 2 Capacare læger, opholdet sluttede.

De der vender tilbage er informerede om de forholdsregler og de betingelser arbejdet finder sted på. Alle har fået muligheden for at trække sig og tage hjem. Aller er blevet fritaget for deres forpligtigelser og har haft mulighed for afslutte forløbet.

De der tager tilbage i alt 7 personer er de 2 sygeplejersker Mie og Maja til kirurgisk afdeling, fysioterapeuten Jonas, Pharmaceuten Tina, Nana til skolesponsor projektet samt Lægen fra Uk dr. Tim til Emergency department og Katrine fra Masanga Outreach Projektet.

Der er blevet sat retningslinjer op for hvornår der skal evakueres igen både for de frivillige og for vores læger. Alle de involverede får disse tilsendt. Der er så endelig. onsdag d. 16, blevet besluttet at åbne op for nye tilrejsende frivillige, gæster mm. Dette er blevet meddelt dem som har stået på Stand By.

De officielle meldinger fra WHO; i Guinea197 suspekte tilfælde heraf 122 døde. I liberia er der 22 suspekte tilfælde, 10 døde og 5 bekræftede tilfælde. Stadig ingen bekræftede tilfælde i Sierra Leone.

Donationen fra Lions samt meldingen om at de frivillige kunne komme tilbage til Masanga nåede nyhederene og DR2 nyhederne bragte et indslag om situationen onsdag d.16.04 kl 12.

http://www.dr.dk/tv/se/dr2-12-00/dr2-12-00-403#!/21:32

 

Fra WHO´s hjemmeside er følgende sakset;

Ebola virus disease, West Africa (Situation as of 16 April 2014)

As of 18:00 on 16 April, the Ministry of Health (MOH) of Guinea has reported a cumulative total of  197 clinical cases of Ebola Virus Disease (EVD), including 122 deaths. To date, 101 cases have been laboratory confirmed, including 56 deaths,  43 cases ( 33 deaths) meet the probable case definition for EVD and  53 cases (33 deaths) are classified as suspected cases. Twenty- four (24) health care workers have been affected with 13 deaths. Clinical cases of EVD have been reported from Conakry ( 47 cases, including 16 deaths), Guekedou (117/80), Macenta (22/16), Kissidougou (6/5), Dabola (4/4) and Djingaraye (1/1)

Sierra Leone

On 15 April, the Ministry of Health and Sanitation (MOHS) provided a consolidated report of surveillance activities conducted in that country from 19 March onwards. A total of 12 suspected cases have been identified during that period. Two previously reported suspected EVD deaths occurred in individuals from one family who died in Guinea and their bodies repatriated to Sierra Leone for burial. All of the 15 case contacts have completed 21 days of medical follow-up and have remained well. The Metabiota laboratory team working at the Kenema Government Hospital Lassa Fever Isolation Unit have received and tested clinical samples from 11 of the suspected cases using 2 different real-time PCR protocols for Ebola Zaire, other viral haemorrhagic fevers and important locally endemic pathogens. All of the samples have tested negative for ebolavirus and the other pathogens included in the test panel.

Follow up on rumours of EVD cases and active case finding is ongoing in Sierra Leone. Metabiota in collaboration with the MOHS have conducted training of trainers for 75 clinicians and nurses from the main referral government, private and mission hospitals in the 13 districts on EVD preparedness and response at the Kenema Lassa Fever unit. Multimedia community sensitisation activities are also continuing.

WHO does not recommend that any travel or trade restrictions be applied to Guinea, Liberia, Mali or Sierra Leone based on the current information available for this event.

Det er den aktuelle status på Masanga og Ebolaen og det har været en tubulent tid med mange diskussioner og vanskelige valg. Alle involverede har arbejdet positivt og konstruktivt. Stor tak specielt til de tålmodigt ventende frivillige placeret i Freetown´s heksekeddel, tak til FANT for lån af hus i Freetown, tak til lægerne og personalet på Masanga.

Peter Bo Jørgensen og Susanne Haas

Scroll to Top