Masanga holder generalforsamling lørdag den 16. marts

Bestyrelsesmøde

Masanga inviterer alle medlemmer samt almindeligt interesserede til ordinær generalforsamling i Masanga lørdag den 16. marts kl. 10.00 på Herstedlunds skole, Nyvej 5  i Albertslund. (Bus 123 kører fra Glostrup, Taastrup og Høje Taastrup station. Bus 41 kører fra Albertslund station. Der er 15 min. gang fra Albertslund station). 

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Godkendelse af regnskab og budget

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår vedlagte ændringer i vedtægterne. (Ændringsforslagene er begrundet i et ændret fokus i foreningen – mere om det på generalforsamlingen)

7. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er denne gang Peter A., Knud A., Erik Lohmann, Maja Kjær og Sara Thordal 

Suppleanter: Nye kandidater efterlyses.  

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Ekstern revisor BDO-revision. Intern revisor Povl Schøn. Revisorsuppleant Jørgen Thorsen genopstiller.

9. Evt.

Efter generalforsamlingen vil Peter Bo Jørgensen give en aktuel status på situationen på vores hospital.

Der vil være frokost ca. kl. 12.00. For at deltage i frokosten skal man tilmeldes [email protected] (pris 50 kr).

Kl. 12.45 vil der være workshops, hvor temaet er, hvordan vi håndterer foreningens nye udfordringer med  at skaffe 1 mio. kr i årlig driftstøtte, og sikrer større kendskab til vores hospital.

Der vil være et arrangement om aftenen, som annonceres på dagen. Reserver allerede nu tiden.

Vel mødt!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Scroll til toppen