Masanga DKs nye bestyrelse

Der var på årets generalforsamling lagt op til forandring i Masanga Dks bestyrelse. Dette har længe været undervejs, primært drevet af et ønske fra vores formand, Peter Bos, side om at fratræde formandsposten. Peter har gennem hele sit formandskab lagt op til, at andre gerne måtte træde til som formand, såfremt de måtte have mod på det. Der er dog ingen, der på noget tidspunkt har ment, at andre end Peter burde stå ved roret.

Med tiårsjubilæum og genforhandling af den internationale kontakt har vi dog som bestyrelse vedtaget, at i år er det rigtige tidspunkt, at indfri Peters ønske om formandsskifte.

Generalforsamling takketal Peter

Det er store sko der skal fyldes ud og heldigvis bliver Peter i foreningen og bevarer sit engagement. Nu blot med friere tøjler til at kaste sig over det han brænder mest for – selve projektmageriet. Han fortsætter samtidig ligeledes sit arbejde i Masangas internationale bestyrelse.

Takketale

Bestyrelsen er heldigvis gennem flere år en stabil og sammentømret enhed, som godt mener at kunne møde disse nye udfordringer og omstruktureringer, og forhåbentligt få noget positivt ud af det. Vi må bruge denne omfordeling af energien til noget positivt:

Vi har måttet sige farvel til Knud Anker Iversen, som gennem ti år har fungeret som foreningen sekretær. En utrættelig Masanga-soldat der har gjort det godt. Et stort tak skal lyde for hans indsats.

Vi måtte ligeledes sige farvel til Nina Snap Nissen, hvis arbejde i udlandet har gjort det svært at deltage regelmæssigt i bestyrelsesarbejdet. Vi regner dog med stadig at have Nina i kulisserne og at kunne nyde godt at hendes input i fremtiden.

Til gengæld kunne vi byde velkommen til Johanne Schaarup. Johanne er stud.Jur. og har gennem flere år lagt utrættelige kræfter i tilblivelsen af Masanga Runners. En lang fødsel som i år skal blive et af omdrejningspunkterne for Masnaga DKs aktiviteter.

Derudover var følgende bestyrelsesmedlemmer genvalgt: Peter Bo, Pernille Dixen, Sara Thordal, Foday Sankoh, Rasmus Damgaard Jensen, Monica Kujabi, Inge Haas og Susanne Haas.

Som der allerede på generalforsamlingen blev lagt op til, blev foreningens nye formand Susanne Haas. Susanne er læge under speciallægeuddannelse til mave tarm kirurg, ganske som sin forgænger. Hun har arbejdet i foreningen siden 2007, hvor hun startede fejl- og underernæringscentret på Masanga. Fra 2010 har hun siddet både i Masanga DKs og den internationale bestyrelse og har således indgående kendskab til struktur og udfordringer både i nord og syd.

Næstformand og kasserer posterne bestrides nu begge af en og samme person: foreningens uovertrufne regnskabsfører, Pernille Dixen, der ligeledes efterhånden har mange år på bagen i Masangas bestyrelse.

Foreningens sekretær vil fremadrettet være Inge Haas, der i forvejen sidder med medlemsregistreringen, hvorfor sekretærfunktionen er en naturlig forlængelse heraf. Inge blev valgt til denne post i fravær, men hilser de nye opgaver velkommen.

Peter Bo vil fremadrettet italesættes som foreningens stifter. Vi mener fra bestyrelsens side således at kunne bevare hans nøgleposition samtidig med, at vi fritstiller ham til at kunne prioritere sine arbejdsopgaver efter interesse.

Sara Thordal vil beskæftige sig med fysioterapi projektet, frivillige og ad hoc opgaver.

Foday Sankoh vil være kommunikationsansvarlig med Masanga områdets lokale samarbejdspartnere samt LIONS.

Monica Kujabi vil beskæftige sig med Outreach Projektet og være bindeled hertil.

Rasmus Damgaard Jensen vil være ansvarlig for business sektionen i samarbejde med den internationale bestyrelse og vores lokale medarbejdere.

Johanne Schaarup vil ufortrødent arbejde videre med Masanga Runners.

Vi ser med dette stærke hold frem til et spændende år.

Generalforsamling takketal Peter
Scroll to Top