Masanga DKs fremtid efter 2026?

Masanga DK’s fremtid efter 2026?

Det strategiske arbejde med den medlemsbaserede og almennyttige forening Masanga DK

Hvor der i 2020 ikke var megen overskud til det mere strategiske arbejde, lykkedes det bestyrelsen af få afholdt strategi møde i juni 2021 og igen i januar 2022. Her må vi konstatere efter både at have mærket efter og voteret, at foreningen i sin nuværende form forventes afviklet i takt med projektet afhændes, i 2026. Dermed ikke sagt, at der ikke er energi og lyst til at arbejde videre – formatet er dog endnu ikke helt klart.
Hoved prioriteringerne for indholdet af det fremadrettede strategiske arbejde bliver:

1) I samarbejde med regeringen at overdrage hospitalsaktiviteter senest i 2026 (inkluderer økonomi, ledelse, strategi i alle direkte og visse indirekte patient-relaterede aktiviteter)

2) Afvikling af ikke-bæredygtige projekter

3) Sikre økonomien samt en kontraktuel sikring af underprojekter/ aktiviteter man ønsker at fortsætte med

Herefter er bestyrelsens indstilling at den medlemsbaserede og almennyttige foreningen Masanga DK nedlægges. Dermed ikke sagt, at der ikke stadig kan være (rig) mulighed for at engagere sig i Masanga og arbejdet omkring – vi skal bare have fundet et format der passer. Det er derfor også vigtigt for os at få afstemt med foreningens medlemmer, hvad der er af ønsker og energi fremadrettet. Er opgaven løst? Skal vi bruge vores erfaringer videre frem? Skal vores medlemsbase tilbydes at ”flytte med” under projekter der kan have brug for en medlemsbase til deres fremadrettede arbejde lokalt i Masanga?

Mulighederne er mange. Men mens vores tanker som bestyrelse kan være låst af antagelser og praktiske opgaver, kan det være, at vores medlemmer har nogle inputs der kan hjælpe os videre i den endelig formulering af vores fremtid.
Derfor vil der til årets generalforsamling være et punkt der hedder Masanga DK’s fremtid efter 2026. Vi forventer dette som en plenum diskussion og ser meget gerne I gør jer lidt tanker desangående inden i møde op på dagen.

Velmødt!
På vegne af bestyrelsen,

Susanne

 

strategi
Scroll to Top