Ledelses-workshop for Masanga og Magburaka Hospital

”The Dutch Royal Tropical Institute (KIT)” og ledelsen på Masanga havde i fællesskab organiseret en workshop omhandlende hospitalsledelse og -administration fra d. 14 til d. 18 september i år. Ti deltagere fra Magburaka Hospitalsledelsen fik muligheden for at deltage sammen med ti deltagere fra Masanga Hospitalsledelsen.

Ledelsesworkshop

Workshoppen afholdes over i alt ti dage af to omgange hvoraf de første fem nu er afviklet. KIT er både værter og sponsorer og havde sørget for deltagelse af både nationale og internationale lektorer, her iblandt både District Medical Officer og Medical Superintendent of the District. Det var således et flot hold, der var inviteret til at komme og holde oplæg inden for en bred vifte af relevante emner.

KIT ledelses workshop og Kelfala

Formålet med kurset var at styrke ledelseskapaciteten og -smidigheden både på Masanga Hospital, men altså også i resten af Tonkolili Distriktet. Vi vil således være bedre rustet mod fremtidige udfordringer og vi vil bedre kunne løfte den opgave det er at facilitere sundhed i post-ebola krise-tid. En anden meget vigtig baggrund for workshoppen var at styrke forståelsen og samarbejdet mellem Masanga og Magburaka hospitalerne med henblik på fremtidigt samarbejde. Workshoppen blev oplevet som en fantastisk mulighed for at disse to institutioner kunne mødes, udveksle idéer og tanker og i det hele taget lære hinanden at kende.

KIT ledelses workshop

Efter disse første fem dage har hver enkelt deltager fået en opgave som skal løses og præsenteres ved næste del af workshoppen som starter igen d. 15. november i år. Mr. Kelfala reporterer, at alle deltagere har travlt med at løse deres respektive opgaver på bedste vis og at workshoppen indtil videre har været udbytterig på alle planer. De glæder sig til næste ryk.

Ledelses workshop KIT

Oversat fra Kelfala Kamara.

Scroll til toppen