Lad mig se ! Øjenklinik på Masanga – klar til start

Lad mig se! Let me see! Øjenklinik på Masanga.

400.000 Dkr fra Lions Club til opstart af øjenklinik.

Stort øjenklinik projekt med Lions Club distrikt 106 i front er ved at tage form.

Masanga Hospitalet startede tilbage i 2009 en mindre øjenklinik, i samarbejde med Kissy EyeCare Clinic i Freetown og den daværende øjenkirurg dr. John Buchanan. Vi fik etableret behandling af en række øjensygdomme i den nordlige region af Sierra Leone. Der blev sendt en del øjen-klinik udstyr til hospitalet, bl.a et operations mikroskop, således at der kunne opereres for  cataract, grå stær. Mere end 300 blinde har fået synet igen, takket være dette tiltag og gode samarbejde.

Af forskellige årsager, bl.a pga ebola krisen, ophørte samarbejdet, og udviklingen af øjenklinikken har været stillet i bero indtil en mere langsigtet og bæredygtig plan kunne iværksættes.

Dette ser nu ud til at være tilfældet. Masanga.dk har indgået et meget specifikt samarbejde med Lions Club Ishøj, som har fået hele Lions distrikt 106 til at medvirke til at samle de fornødne økonomiske midler sammen, til at starte projektet op.

Planen er således at få gen-etableret øjenklinikken fuld funktionsdygtig med eget special uddannet sundhedspersonale, der kan varetage funktionen af både de mest almindeligt forekommende øjensygdomme, samt gen-etablering af den øjenkirurgiske funktion på Masanga hospitalet. Endvidere vil der blive etableret en optiker del, med produktion og slibning af briller som kan medvirke til at del-finansiere projektet på den lange bane.

Lions Club distrikt 106 har på rekordtid indsamlet økonomiske midler, der vil sikre opstarten og delvis driften af klinikken i de næste 3 år. Lions Club Ishøj er gået i front. De har bevilliget 50.000 kr årligt i 3 år – i alt 150.000 Dkr. Lions Club Distrikt 106 har samlet 150.000 Dkr. sammen, med bidrag fra mange forskellige klubber, og Lions Club DK , IR (International relations) har doneret 100.000 Dkr.

En række andre fonde har ligeledes bidraget, og det samlede beløb er nu oppe på 520.000 Dkr til projektet.

Projektet indbefatter en ombygning og /eller opførsel af en hel ny øjenklinik med alle de nødvendige rumfaciliteter.

Projektet forventes startet i løbet af det kommende efterår 2016. For tiden er Marie Riisgaard frivillig projektkoordinator på øjenklinik projektet. Marie er venligst udlånt fra fysioterapi projektet, som er hendes hovedopgave.

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Masanga.dk og Lions Club Ishøj, der i tæt samarbejde med den lokale ledelse på Masanga og den internationale bestyrelse, MHRP, medvirker til at sikre monitorering og evaluering af  processen.

Marie Riisgaard sammen med Lions Clubs Ishøjs medlemmer af øjenklinikkens styregruppe. Fra venstre Foday Sankoh, Vagn Jørgensen, Marie Riisgaard, Benny Hansen og Per Engmark.

 

 

 

Marie Riisgaard sammen med Lions Clubs Ishøj medlemmer af øjenklinikkens styre gruppe.
Scroll til toppen