INVITATION TIL WORKSHOP d. 11.09.2022

Ved årets general forsamling i marts fremlagde bestyrelsen overvejelser baseret på interne diskussioner og surveys omkring organisationen Masnaga DKs fremtid.
Bestyrelsen fremlagde overodrnet, at man forventede at nedlægge foreningen i dens nuværende form i forbindelse med handover af selve projektet til regeringen.
Der er fortsat kræfter der ønsker at arbejde videre i Masanga og det vil der også i fremtiden være rig mulighed for, men (plat)formen og omfanget er endnu ikke fastlagt.
Flere medlemmer udtryke ærgrelse over dette – at den store viden og engagement gik tabt. Der var mange idéer til fremtidig involvering. MEN dette kræver jo også kræfter.
Så hvis du vil være med til at forme arbejdet i Masanga og det danske bidrrag fremadrettet så sæt allerede nu krys i kalenderen d. 11.09.2022.
Vi glæder os til en spændende og udbytterig dag. Program følger
workshop
Scroll to Top