International Fundraiser til Masanga Hospitalet

Som de, der følger nyhedsstrømmen i foreningen, nok fornemmer, har det været en lang proces for os at finde den helt rigtige til  at bestride posten som International Fundraiser for Masanga projektet, vores store internationale sats.

Det er imidlertid nu lykkedes at finde en fundraiser: Vi præsenterer hermed International fundraiser Laura Todescato. Laura er 33 år og fra Italien. Hun har en bachelor grad i erhvervsjura og to Masters i hhv. Europæisk integrations lov og Internationale relationer. Hun har viet sin karriere til udviklingsarbejde og har i denne sammenhæng af to omgange været i Sierra Leone. I første omgang med projektet One Family People, en civil og samfundsorganisation, der arbejder med at fremme basale menneskerettigheder særligt for kvinder, børn og handicappede. På basis af denne udsendelse arbejdede Laura herefter med europæiske samarbejdsstrategier med andre organisationer, der beskæftigede sig med public health i den sydlige del af Afrika (sub-Sahara). Dette ledte hende blandt andet tilbage til Sierra Leone i starten af 2016 hvor hun arbejdede med organisationen Emergency på Surgical and Pediatric Centre i Goderich. Herigennem stiftede hun perifært bekendtskab med Masanga projektet, som begejstrede hende.

Hun har relativt sparsom konkret fundraising erfaring, men brede erfaringer med projektformulering, monitorering og evaluering.

Laura har en fantastisk energi og gå-på mod og brænder for Sierra Leone og nu også for Masanga Projetet. Ansættelsesudvalget føler en rigtig god kemi og har en fornemmelse af en kommende fundraise,r der kan sparke døre ind og passioneret tale vores sag blandt politikere og udenlandske donorer.

Vi ser frem til, at Laura starter op i Sierra Leone i starten af det nye år. Forinden da skal hun, uafhængigt af os, på et to måneders sundhedsadministrativt kursus i Sudan. Inden hun sendes afsted til Masanga Projektet,  skal hun en tur til Danmark hvor vi vil sørge for grundigt at få sat hende ind i projektet, hvorefter hun tilbringer den første månedstid af sin ansættelse hos os i Masanga. Hun vil derefter være at finde i Freetown, hvor hun skal dele kontorplads med IBIS/ Oxfam. Hun vil være tilgængelig for samarbejde med alle under-projekter og internationale samarbejdspartnere.

International fundraiser, Laura

 

 

Scroll to Top