Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Masanga DK

Der afholdes ordinær generalforsamling i foreningen Masanga.dk

Lørdag  d. 12. Marts 2022  kl. 13

Sted:  Kultursalen, Tåstrup Kulturcenter, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup

 Dagsorden  ifølge vedtægternes  § 5:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Godkendelse af regnskab og budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag. I.h.t. vedtægternes  §7 skal forslag være bestyrelsen/formanden i hænde senest 1 uge  før generalforsamlingen.
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter.

Bestyrelsen har i år bestået af:

Susanne Haas, Pernille Dixen,  Peter Bo Jørgensen,  Inge Haas,  Foday Sankoh, Marie Børresen,  Malthe Thyregod, Lone Brink, Signe Eshøj, og suppleant Rikke Bennesen

Bestyrelsesmedlemmer på valg i en 2årig valgperiode:

 • Susanne Haas,
 • Pernille Dixen,
 • Peter Bo Jørgensen,
 • Inge Haas,
 • Lone Brink.

Alle er villige til genvalg.

Suppleanter vælges årligt og på valg er Rikke Bennesen, som er villig til genvalg.

 1. Valg af revisor og revisor suppleant.  BDO Revision foreslås genvalgt.
 2. Masanga DK´s fremtid efter 2026*.
 3. Eventuelt.

* Læs gerne blogindlægget Masanga DK’s fremtid efter 2026? som forberedelse til dette.

Vi glæder os til dette år at kunne ses fysisk og byder selvfølgelig på øl, vand, kaffe og kage.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen

Masanga boern
Scroll to Top