Indkaldelse til Generalforsamling 25.03.2017

Ordinær Generalforsamling i Masanga DK

CapaCare´s formand og stifter Håkon Bolkan gæster generalforsamlingen og leverer året´s foredrag.

Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling i Masanga DK lørdag den 25. marts 2017, kl. 14.00.

Sted: Grundtvigshus, KAB, Studiestræde 36, 1455 København K

Selve generalforsamlingen finder sted mellem klokken 14.00 og klokken 15.30

Herefter er der pause med kaffe og kage hvorefter (ca. klokken 16) vil der være foredrag med den norske læge Håkon A. Bolkan, stifter of formand for foreningen CapaCare, som driver det kirurgiske efteruddannelsesprogram på Masanga Hospital. Det succesfulde kirurgiske efteruddannelsesprogram som også er blevet et flagskib for Masanga projektet har dannet grundlag for Håkon PhD afhandling som han for nyligt har afleveret, men dog endnu ikke forsvaret. Medlemmer og interesserede vil her få et unikt indblik i hemmelighederne og rækkevidden af programmet succes og de fremtidige planer herfor.

 Dagsorden for generalforsamling ifølge vedtægternes § 5:

1.Valg af dirigent

  1. Valg af referent
  1. Bestyrelsens beretning
  1. Godkendelse af regnskab og budget
  1. Fastsættelse af kontingent
  1. Indkomne forslag. I.h.t. vedtægternes §7 skal forslag være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
  1. Valg af bestyrelse og suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer på valg er:   Valgperiode 2 år.

Sara Thordal Jensen og Foday Sankoh.  Begge modtager genvalg.

Suppleanter:   Der vælges ikke  suppleanter, da vi hellere vil have aktive folk i bestyrelsen.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  1. Evt.

Efter arrangementet vil vi – i stil med tidligere år – invitere til fællesspisning og hygge på et af områdets nært beliggende beværtninger. Stedet er endnu ikke fastlagt – det afhænger af antallet af tilmeldte. Du kan tilmelde dig via dette link: https://masanga.nemtilmeld.dk/6/ eller via e-mail til [email protected].

Vel mødt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Scroll til toppen