Hvordan har vi egentligt tænkt os at komme i mål til 2026??

I 2006 underskrev vi en aftale med sundhedsministeriet om at genopbygge Masanga hospitalet. Kontrakten løber i 20 år frem til 13.juli 2026. Dengang lagde vi en klausul ind, at vi kunne trække os efter 10 år hvis vi ikke mente det ville være realistisk at nå målet. Målet var og er stadig at overdrage hospitalsdriften til regeringen. Masanga Hospitalet er  et regeringshospital.

Efter de første 10 år holdt vi møder med ministeriet som værdsatte vores resultater på det tidspunkt og bad os om at forsætte med en forsikring om at ministeriet ville være mere involveret og støtte driften mm henimod en endelig overtagelse. Vi valgte derfor at forsætte.

 

Vi må indrømme, at vi er blevet skuffede over myndighedernes manglende engagement og manglende støtte til Hospitalet. Der er derfor mange der, med god grund, betvivler det bæredygtige i at overdrage et smukt og godt projekt til myndigheder som ikke er i stand til at levere det økonomiske og ledelsesmæssige fundament der skal til for at forsætte hospitalets og dets mange projekter i fremtiden.

 

Vi har derfor udarbejdet en overgangs plan, transitionsplanen. Den har vi præsenteret for sundhedsministeren i oktober sidste år.  Planen går i korte træk ud på at vi opløser den nuværende organisations struktur med det gamle, kendte MHRP internationale Board som erstattes af et IMB, Interim Management Board.

IMB kommer til at bestå af 6 personer: En repræsentant fra sundhedsministeriet og 2 repræsentanter fra distriktet; dels den politisk valgte leder af distriktet, chairman of counsil og så distriktets embedslæge, DMO (District medical Officer). Hertil kommer vores program direktør (som aktuelt stadig er kelfala Kamara), lederen af vores College (som aktuelt er Mr. Fornah) og vores medicinsk ansvarlige ledende læge (som aktuelt er Emiel Kelling).

 

IMB skal stå for den overordnede ledelse og strategi. IMB skal så lave aftaler med aktørerne der er involverede i  projektet og lave nye samarbejdsaftaler og partnerskaber.  Det drejer sig om de store aktører som CapaCare, German Doctors, Partners in Health. Andre aktører kan også komme i spil, eksempelvis NGOer som tidligere har været med såsom os selv (evt. som Masanga.dk,  og  Masanga.uk. og andre.

 

I modellen er der indarbejdet en økonomisk fordeling med en gradvis stigning i støtten fra regeringen frem mod 100 % finansiering af driften i 2026.

Herefter er vi ikke længere ansvarlige for det økonomiske fundament, men kan på lige fod med andre interesserede lave en partnerskabsaftale med IMB og ex have støtte funktioner med faglige kompetencer, undervisningsopgaver, rådgivning mm.

 

I perioden frem mod 2026 vil vi tilstræbe at ansætte en transition manager der skal fungere som en form for sekretariat mellem IMB ,sundhedsministeriet, distriktet og hospitalet, College og de internationale partnere.

 

Det er en god plan. Men som med så mange andre gode planer og ideer, bliver det ikke til noget hvis ikke der lægges energi  i og hvis der ikke tages beslutninger der  fører frem mod målet.

 

Her halter det noget bagefter; der har endnu ikke været nogen konstruktiv feedback fra ministeriet/ministeren, så planen hænger lidt i luften.

 

Vi giver naturligvis ikke op. I Masanga.dk er vi af den faste overbevisning, at dette skal lykkes og den kommende tid vil give et fingerpeg om det kommende samarbejde og mulige løsninger.

Vi har på baggrund i den internationale finanskrise med den stigende inflation

måtte lave et løn-tillæg på 10 % til alle medarbejdere. Det er med penge som vi ikke har!! Vi løber således ind i en ny økonomisk krise om kort tid og dette kan få store konsekvenser for projektet dels på kort sigt men også på lang sigt.

 

Strategien er og har hele tiden været at få skabt fundamenter i projektet som er uundværlige for distriktet og for landet som helhed. Herigennem at have mange aktørerne som har interesse i at projektet forsætter hvorved det bliver vanskeligt for myndighederne at lukke projektet ned.

 

Vi er langt henad vejen lykkedes med dette og der er derfor grund til at tro på at vi kommer i mål som planlagt. Mottoet ”Stick to the plan” har fået os langt og vi er overbeviste om, at det også nok skal få os i mål. Også selvom det indimellem bliver en ”stick to the plan-flex” løsning.

 

 

transition2
Scroll to Top