Hospital, nu med ambulance

Kan man forestille sig et hospital uden en ambulance?
Næppe, men alligevel har det været tilfældet i de sidste fem år for Masanga-hosptialet i Sierra Leone. Det hospital som Høje-Taastrup u-landsforeningen Masangas venner arbejder for.

Nu er det slut. Inden året er omme, så har også dette hospital en ambulance. Det har foreningens nære samarbejdspartner Lions Club distrikt 106A sørget for. De har skaffet hospitalet en 15 år gammel men fuldt funktionsdygtig ambulance, som de overdrog et par af Masanga-vennerne på Køge Torv i mandags.

Inden den kommer ud at køre har de sørget for at der kommer fjedre på så den nemmere kan klare de ujævne veje i Sierra Leone og at den forstærkes i bunden.

– Vi er rigtig glade for nu endelig at kunne transportere patienterne i en ambulance, siger foreningens formand Peter Bo Jørgensen, der selv er læge.  Vi har 30000 patienter om året, og langt de fleste må fortsat selv finde ud af at komme til og fra hospitalet, men med ambulancen har vi mulighed for at hjælpe de alvorligt syge som er ude af stand til at komme til hospitalet. Jeg er ikke i tvivl om at ambulancen vil redde liv.

Indsatsen med ambulancen er en foreløbig kulmination på et over 5 år langt samarbejde mellem de to foreninger der begge har et humanitært sigte, og som begge baserer sig på et 100% frivilligt arbejde. Ud over at Lions clubberne har skaffet nyttige ting til hospitalet har de også samlet næsten 1 mio  kr sammen til drift af hospitalet. En indsats som har været helt vital for hospitalets istandsættelse og drift.

Såvel Lions som Masanga-foreningen har det princip at når der kommer 100 kr ind så skal der også leveres 100 kr videre. Det er måske derfor vi er så glade for hinanden, anslår Peter Bo Jørgensen, der glæder sig til at introducere ambulancen for hospitalets medarbejdere.

Masanga ambulancen web

Masanga ambulance med folk-web

De to bestyrelsesmedlemmer fra Masanga foreningen Mogens Holm-Larsen og Knud Anker Iversen får her overrakt ambulancen til hospitalet af repræsentanter fra flere sjællandske Lions clubber. De er flankeret af Jens Anker Knudsen, Lions Klub Køge og Hanne Johansen, Lions Klub Køge Bugt samt  Povl Schøn, Lions Masangakoordinator.

 

Scroll to Top