Hjertet bløder stadig og der er lang vej til kirurgen

Hjertet bløder stadig- lang vej til kirurgen
Den drastiske beslutning om midlertidig at lukke den kliniske aktivitet på masanga hospialet viste sig at være en rigtig og en god beslutning.
Sikkerheden i landet er så ustabil, forsyningsveje, kommunikation og logistik er så dårlig fungerende i landet at det ville have været en katastrofe for vores medarbejdere og vores udsendte at forsætte det kliniske arbejde. Læs videre her.
I Ebola udbruddet, som er det størst i verdens historien af sin art, er det 10 % af de smittede som er sundhedsarbejdere. I alt er der nu 4400 smittede Ebola tilfælde og heraf er ca halvdelen afgået ved døden. I Sierra Leone er der mere end 1305 bekræftigede Ebola tilfælde og de officelle statisikker angir en dødelighed på 33,2 % ca 433. Dissetal er lavere end i de tilstødende lande, Guinea og Liberia. Samlet er dødeligheden i Ebola udbruddet på lidt mere end 50 % hvilket også er lidt leavere end i de tidligere udbrud hvor dødeligheden har ligget mellem 60-90 % af de smittede som afgik ved døden.

Ebola epidemien har siden vi besluttede at lukke ned for den kliniske aktiviet desværre udviklet sig og det er nu gået op for det internationale samfund at det er en katastrofe af uoverskuelige dimensioner og konsekvenser for store dele af Vestafrika. Både WHO og FN er nu medindraget og har hovedansvaret i EOC, (Ebola Operationel Center) sammen med sundhedsminsiteriet i Sierra Leone.

Man antager nu at epidemien forsat vil ekspandere og at det vil tage mellem 6-9 måneder at få kontrol med Ebola epidemien. Det antages at det samlede antal Ebola smittede vil blive i nærheden af 20.000 ramte og at halvdelen heraf vil dø.

foto iphone july 2014 654
Børn med almindelige sygdomme som kan behandles med simple midler og medicin vil dø da der ikke er mange steder de kan få behandling.

Der skal stor international opbakning og støtte til for at få styr på denne epidemi og der er behov for mange internationale hjælpearbejdere i den kommende tid. Økonomien til dette ligger i størrelsesorden 1-2 milliarder DKR og der skulle efter sigende været doneret i omegnen af 300 mill USD gennem Verdens Banken.

Den langsigtede virkning af Ebola epidemien er det vanskeligt at sige noget om præcist. Men vi har set hvad det betyder at være en skrøbelig stat , hvordan et sundhedsvæsent let kan bryde sammen når der er for få uddannede, når resourccerne er knappe og det generelle oplysning/uddannelses niveau i landet er så lavt. Der er stadig analfebetisme på 60-70 % og det samme antal som lever for mindre end 2$ om dagen.

Børnene dør af de vanlig sygdomme, malaria, diarre og lungebetændelse som er simple og og billige at behandle. Når klinkkerne og sygehusene lukker ned og folk er skræmte kommer de ikke til behandling og dødeligheden stiger.

Læge Susanne Haas og Dr. Annemarie
Den kirurgisk aktivitet er for tiden meget lav i Sierra Leone, landet har hårdt brug for at vi uddanner folk i basal livreddende kirurgi. Ebolaen tvinger landet i knæ og folk dør af basale sygdomme.

Fødevarepriserne stiger i landet, investorerne trækker sig ud og forretningslivet går i stå. Det er verdens fattigste land og katastrofen rammer de fattigste i landet og epidemien truer de omkring liggende lande. Epidemien har spredt sig til Nigeria og nu senest også Senegal.

Muligheden for at Ebola ramte patienter kommer til europa er tilstede men risikoen for at Ebola spreder sig i europæiske samfund er meget ringe, hvis de rigtige sikerhedsforanstatninger tages i brug. Det vigitigste i denne sammenhæng er karantæne og isolation samt gode hygieniske foranstatninger og tidlige opsporing ef eventuelt smittebærere

Der er lang vej til kirurgen når vores uddannelseprogram med CapaCare forsinkes og hjertet bløder mere for hver dag vi holder lukket og ikke kan behandle for de mest almindelig forekommende sygdomme.

kr
Scroll to Top