God sommer fra bestyrelsen i Masanga DK

Bestyrelsen 2018 vil gerne takke for det forgangne år såvel som for en god generalforsamling i 2018 med et flot fremmøde.

Her kunne foreningens medlemmer i Grundtvigshus flotte omgivelser få en updatering på året (2017) der gik i det store Masanga projekt, såvel som i alle de mindre underprojekter. Er man interesseret i detaljerne kan man se årsberetningen på vores hjemmeside.

Store dele af bestyrelsen var på valg inklusive formand Susanne Haas, næstformand Pernille Dixen, stifter Peter Bo Jørgen, sekretær Inge Haas, Masanga Runners koordinator Johanne Tofting Schaarup, out-reach ansvarlig Monica Kujabi og business ansvarlig Rasmus Damgaard Jensen.

Alle, fraset Rasmus, var på genvalg og blev heldigvis valgt ind. Rasmus fratrådte efter mange gode år sin plads, men blev valgt ind som suppleant. Dette sammen med nyligt Masanga-hjemvendte Malthe Thyregod.

Vi takker Rasmus for hans store arbejde og er glade for han ikke slipper os helt, samtidig med vi byder Malthe hjerteligt velkommen.

Selve konstitueringen af bestyrelsen er herefter foregået fredeligt.

Vi fortsætter som tidligere med de ovenfor beskrevne roller, der derudover også tæller Sara Thordal som frivilligkoordinator, Marie Børresen som ansvarlig for fysioterapi gruppen og Foday Sankoh som lokal kontakt og container ansvarlig.

Meget af business sektionen står for at skulle lukkes ned eller omlægges og Rasmus vil være behjælpelig med denne process der indledes med et møde med relevante stake-holders hvor vi vil blive enige om i hvilket format det giver mening at fortsætte.

Susanne, Pernille og Peter repræsenterer fortsat i Masanga DK i den internationale bestyrelse og udgør også foreningens forretningsudvalg der kan samles hurtigt og agere med kort varsel i mere presserende anliggender.

Vi holder fortsat månedlige møder hvor vi på skift vil invitere relevante aktive med i forskellige temaer der skal diskuteres eller evalueres.

Vi glæder os til endnu et godt år.

God sommer herfra.

På vegne af bestyrelsen,
Susanne Haas, Forkvinde.

Scroll to Top