Genåbning af Masanga Hospitalet

Ebola epidemien er endnu ikke helt overstået, men det ser positivt ud. I mere end 42 dage har der ikke været nogle Ebola tilfælde i Tonkolili Distriktet. På Masanga hospitalet arbejdes der i disse dage ihærdigt med at færdiggøre det ny-opførte screeningsområde og triage område foran vores akutte modtage afdeling.

  

 

 

 

 

Der er kommet midler til projektet, til at hjælpe os med at åbne op under sikre omstændigheder og med øget hygiejniske forholdsregler. Vores dygtige hollandske læger, der siden juletid har været tilbage for at forberede genåbningen, melder om stor optimisme og håb og glæder sig til at komme i gang med igen at behandle patienter. Vores medarbejdere er klare og meget ivrige efter at komme i gang igen, og det ser meget lovende ud.

Med støtte fra Lions Club katastrofe- og nødhjælpsfond er de nye tilbygninger i gang, samt indkøb af ekstraforsyninger og nyt udstyr. Med støtte fra Læger Uden Grænser er det personlige sikkerhedsudstyr, samt en god del medicin, på plads til at starte op. Bevillingen fra ADRA UK har gjort området sikkert og medvirker til, at solcelle parken også snart er færdig. Containeren med det sidst udstyr er netop sendt afsted fra Danmark og i containeren er der også en del hospitals- og undervisningsudstyr.

Vores lokale ledelse af projektet har arbejdet hårdt for at både myndighederne og internationale organisationer i landet er inddraget i projektet. UNMEER (United Nations Management Emergency Ebola Response) har bevilget ca. 150.000 kroner til rekonstruktion af vores affaldshåndtering, samt kloak- og toiletforhold. Der arbejdes lige for øjeblikket på at få bevilling fra EU, samt det nationale vejdirektorat til, at yde støtte til at lede vejen uden om sygehuset og reparere broen, der fører vejen videre til den lille landsby Makar. Det lokale distriktssygehus i Magburaka spiller positivt med i genåbningsprocessen og vi får del i internationalfinansieret medicin til gravide og børn under 5 år. Vi har et godt samarbejde med dr. Jimisa, som nu er District Medical Officer og som vi har samarbejdet med da han var ledende læge på Magburaka sygehuset.

Som led i genåbningsprocessen har der været intensiveret træning af personalet i, at håndtere patienterne, som stadig skal mistænkes og udspørges grundigt for tegn på, at have været i kontakt med Ebola-smittede personer. Hele den fremtidige organisation af sundhedsarbejdet må indrette sig på muligheden for, at der kan opstå sådanne epidemier igen. Derfor er uddannelse et helt centralt element i forebyggelsen af fremtidige ebola epidemier, samt sikringen af tidsvarende hospitaler og klinikker med tilstrækkeligt medicinske kundskaber hos personalet.

Det er nu blevet tydeligt for mange internationale organisationer, at der blev reageret for sent på de signaler, der kom fra områderne med ebola udbrud. Det er også blevet tydeligt, at det er fælles internationalt anliggende. Det er ikke bare et problem for de implicerede lande, men noget der berør hele verdenssamfundet. Vi må håbe at det kan få øjnene op for de indskrænkninger, der ligger i dansk udviklingspolitisk forståelse. Det kunne jo være at de 280 millioner, der blev givet i akutnødhjælp til bekæmpelsen af Ebola epidemien, kunne have været lavere eller måske helt have været undgået, hvis der havde været fokus på kvalitet og bæredygtighed i sundhedssektoren i skrøbelige stater.

Vi glæder os til at slå dørene op for patienterne igen – vi glæder og til at forsætte udviklingen!

IMG_2325
Scroll til toppen