Flere ben at gå på; om forskningsenheden og proteser.

Masanga Medical Research Unit blev etableret I 2018 og skudt I gang i forbindelse med symposium som blev afholdt på Københavns Universitet , ”From Turmoil to Sustainability”. Der er stærkt brug for at udvikle muligheder for forskning i og omkring Masanga projektet. Dette for at styrke udviklingen og forbedringen af det kliniske arbejde. Det skal medvirke til at finde nye og bedre behandlingsmetoder. Metoder som kan etableres og finde anvendelse i en ” low ressource settings”.
Med forskningsenheden ønsker vi at skabe en platform hvor det er muligt at integrere lokale og nationale partnere med internationale forskningsmiljøer. På sigt ønsker vi at medvirke til at uddanne forskere ligesom vi uddanner sygeplejersker, fysioterapeuter samt læger og specielt kirurger og fødselslæger.

De 3 ben

I mange år har vi haft fokus på 3 områder i Masanga projektet. SundhedUddannelse og iværksætteri. Det har samlet set været meget succesfuldt og vi er på mange måder kommet meget langt. I erkendelse af, at vi ikke har været dygtige nok til at løfte iværksætteri opgaven, har vi på en måde erstattet iværksætteriet med en forskningsenhed. Det falder mere naturligt for os. For de fleste af os hænger det godt sammen med vores medicinske og kirurgiske baggrund. De fleste af de drivende kræfter i projektet har i langt overvejende grad  en sundhedsfaglig baggrund. Vi er ikke uddannede i iværksætteri. Da det ikke har været muligt at være en attraktiv partner for nok kvalificerede iværksættere, entreprenører, firmaer mm. som ville kunne medvirke til at drive dette aspekt frem – har vi lukket iværksætteriet ned, og erstattet det med forskningsenheden. I den forbindelse er det nødvendigt at tilføje at forskningsenheden ikke umiddelbart erstatter den komponent der oprindelig var tiltænkt iværksætteriet, nemlig at skaffe økonomiske midler til at drive hospitalet.

Den bæredygtige strategi – partnerskab og relationer.

Den bæredygtige strategi som vi tror på, er at vi gennem relationer, partnerskaber, skaber en indbyrdes afhængighed der skaber og driver udviklingen. ”Udvikling går begge veje”, for nu at citere Mrs. Abator Thomas, sundhedsminister i SL i 2005 og 2006 og som vi forhandlede kontrakten med i sin tid.
Som et eksempel på et sådant gensigt projekt der skaber udvikling begge veje er 3D print Sierra Leone projektet.

3D Sierra Leone
3D Sierra Leone er et hollandsk projekt, der blev oprettet i 2018 for at forbedre mulighederne for at skabe proteser i lav- og mellem indkomstlande. I samarbejde med 3D-Lab på Radboud University Medical Center i Nijmegen  i Holland oprettede initiativtagerne et pilot projekt med 3D-laboratorium på Masanga Hospitalet.
Ideen var og er  at  udforske mulighederne for  opsætning af 3D-scanning og -printningsteknikker for så lokalt at kunne fremstille overkommelige protesehjælpemidler, der lever op til den nødvendige standard.
Muligheden for  3D- printning , selv i sin mest basale form, kan være  et nyttigt og vigtigt værktøj til fremstilling af lokalt relevante medicinske hjælpemidler, såsom seler, skinner og proteser. Det er  muligt at printe både enkle og mere komplekse produkter efter behov.  Ved kun at bruge tre trin – scanning, design og udskrivning – kan der fremstilles specialtilpassede proteser til en lang række amputerede.

Desuden kan hele processen automatiseres; hvorved protesetilpasningen ville blive mindre afhængig af den enkelte medarbejders færdigheder og erfaring. På denne måde vil det være muligt træne flere protesespecialister på kortere tid for at hjælpe flere mennesker med behov for proteser.

Sår og amputationer på Masanga
Vi kender kun alt for godt de mange  komplekse sår og amputationer som forekommer i Sierra Leone og som vi ser en del af på Masanga Hospitalet. Årsagen skal ofte ses  på baggrund af trafikulykker og infektioner. Den forsinkede behandling af selv simple traumer som kan føre til svær invaliditet når den rette behandling ikke sættes ind er heller ikke uvæsentlig. Et oprindeligt lille medicinsk problem kan så på dramatisk vis føre til en amputation. Det er ligeledes velkendt, at mange traumatiske amputationer forekom under borgerkrigen på grund af rebellernes voldshandlinger. Både før og efter borgerkrigen sås også en del amputerede på grund af kroniske sygdomme som spedalskhed.
Når et menneske mister en arm eller ben, opstår der ofte en følelse af ufuldstændighed, som kan føre til usikkerhed, depression og udstødelse fra samfundet.  Ved hjælp af 3D Sierra Leone og Masanga hospitalet har folk mulighed for at få protese. At have en protese vil give dem mulighed for at føle sig som en del af samfundet igen, hvilket giver dem selvtillid og dermed mod til at medvirke til at skabe et bedre liv for dem selv og deres nærmeste.

En  ildsjæl sætter turbo på proteserne- ”troldkvinden  Merel og hendes magiske kasse”.

Merel van der Stelt, hovedforsker ved 3D Sierra Leone, fortæller om hendes mål for at fortsætte med at gøre, hvad hun gør;
Jeg har været  involveret i dette projekt i næsten tre år nu. Første gang jeg rejste til Sierra Leone med en 3D-scanner i min kuffert og en 3D-printer på stedet, var spændende. Snart blev det klart, at brug af 3D-printere i fjerntliggende områder med begrænset adgang til sundhedsfaciliteter ikke er så forkert, som det oprindeligt syntes.
I 2018/2019 gennemførte vi den første  undersøgelse af brugen af ​​3D-printer i en ressourceknapt område. Vi producerede billige 3D-trykte armproteser og andre medicinske hjælpemidler. Vi gennemførte vores næste kliniske forskning i 2020 for at undersøge billige 3D-trykte benproteser”
.
I Sierra Leone ser de på mig som en troldkvinde, der kunne skabe kunstige arme og ben ud af  ingenting, til folk der havde behov for det. I et  område som Masanga er folk ikke bekendte med teknologier som 3D-print. For de fleste er det noget mærkeligt noget. Det er ligesom en magisk kasse. I starten har patienter kun lidt tillid til processen. At blinke med noget mærkeligt lys, kaldet en 3D-scanner og lave en protese med sammenrullet plast, der ligner elektriske ledninger, virker usandsynligt for dem. Men når de så kommer for at hente deres protese inden for få dage, er de forbløffede. Folk, der ikke har været i stand til at gå i over 20 år, tager pludselig deres første skridt igen

”Masanga har sikret sig et sted  i mit hjerte”

Et år senere vendte jeg tilbage til Masanga. Den første dag gik jeg rundt på kirurgisk afdeling. Pludselig hørte jeg bagfra i lokalet: “Doktor Merel, vi er glade for at se dig tilbage!”. Helt ærligt er jeg ikke læge, men jeg vendte mig rundt. Til min overraskelse genkendte jeg en patient, som jeg mødte under min første rejse et år tidligere.

Det berørte mig  og fik  mig til at se, hvor stor indflydelse projektet har for det enkelt menneske og dermed for samfundet. Skønt at folk stadig genkender mig. “how di body ? (hvordan ha du det?) spurgte han mig på Krio engelsk. Mit besøg havde efterladt et  indtryk. Jeg forklarede ham, at denne gang skulle vi lave ben og ikke armproteser. Han blev glad og startede straks med at nævne alle dem, alle de mennesker, han havde kendskab i lokalsamfundet, som jeg kunne hjælpe.

” Jeg mødte en patient som på grund af spedalskhed var blevet  ben amputeret for mere end 10 år siden, og som tog sig af en kvinde med samme tilstand. Da hun ingen familie havde  til at tage sig af hende,  gjorde den amputerede mand det. Hvis du er amputeret og ikke har en familie, er dit liv svært i Sierra Leone. Det føles fantastisk indirekte at være med til at bringe disse mennesker sammen og bogstaveligt talt hjælpe dem på fode igen. Det er disse hjertevarmende historier der er grunden til, at jeg elsker det, jeg laver. Når jeg er i Masanga, er jeg selv glad og begejstret. Det, du oplever her, føles undertiden uvirkeligt, men det er virkeligheden. Masanga har sikret sig et sted i mit hjerte og får mig til at nyde mit arbejde endnu mere.”
Troldkvinden Merel  og hendes medarbejdere arbejder forsat videre med at udvikle produkterne, produktionen og forskningen.

3D printing
Scroll to Top