Farvel og Tak –Fundraiser Louise stopper

Det er med stor beklagelse at  vi må meddele, at vi ikke har kunnet forlænge ansættelsen af vores gode og dygtige fundraiser Louise.

Baggrunden herfor er erkendelse af de vanskelige forhold vi opererer under, som er i skarp konkurrence med de store NGO ér.  Vi har også måttet erkende, at der skal mere til for at vi kan udvikle Masanga.dk til professionel organisation med flere ansatte. Det har ikke været muligt at mobilisere de nødvendige ressourcer, hverken økonomiske eller menneskelige, til at sikre dette initiativ.

I november 2014 bød vi Louise Ravn Christiansen velkommen som fundraiser for Masanga DK.

Der var smil og store forventninger da vi ansatte Louise og underskrev kontrakten.

I 2015 har Louise beskæftiget sig med etablering af en organiseret fundraising enhed med strukturering af fundraising- og kommunikationsarbejdet. Hun har meget dygtigt forestået fondsansøgninger, diverse fundraising kampagner, donor kontakt og -pleje, virksomheds henvendelse for partnerskab og samarbejde, og systematisering af den eksterne kommunikation.

Et særligt fundraisingfokus for 2015 var genåbning af Masanga Hospitalet, hvortil der blev doneret midler der muliggjorde, at vi kunne åbne op igen for behandling af patienterne.

Louise har også været aktiv medspiller i opbygning af forskellige virksomhedspartnerskaber, da virksomhedssamarbejde vurderes at kunne fremtidssikre projektet, og i løbet af 2015 blev der således indgået en femårig partnerskabsaftale med Aleris-Hamlet Hospitalerne.

Hun har ligeledes stået bag samarbejdsaftalerne med CATSJ og GreenSpeak, hvis arbejde skal føre til støtte for Masanga projektet i gennem brug af telefoni og Apps.

Forbedringen af kommunikation med Masangas private bidragsydere og medlemmer som er  tydeliggjort igennem hyppige og mere struktureret udgivelse af nyhedsbreve, forskellige kommunikationskampagner på de sociale medier og  lancering af den nye Masanga hjemmeside (www.masanga.dk) har Louise været initiativ tager og tovholder på.

Vi erkender at vores projekt er meget specifikt. Vi fokuserer på ét hospital, med én uddannelses institution, i ét land. Modsat mange af de store udviklings- og nødhjælpsorganisationer som har et bredere budskab, er mere kendte, har dygtige og gode kommunikations folk og har de økonomiske midler der skal til for at drive udviklingsarbejdet. De opererer i mange lande og har mange forskellige projekter.

Vi har også lært, bl.a under ebolakrisen, at fundraising bør foregå lokalt i Sierra Leone. Mange internationale organisationer med økonomiske midler søger samarbejdsrelationer og partnerskaber der skaber udvikling lokalt og her er vi en mere attraktiv partner. Derfor vil vi i stedet for fundraising enheden i DK satse på udviklingen af en fundraising enhed i Sierra Leone som arbejder helt tæt sammen med vores lokale ledelse i MHRP (Masanga Hospital Rehabilitation Projekt).

Louise gjorde et tappert forsøg og vi mener så afgjort, at vi med hendes hjælpe både har udviklet og flyttet os væsentligt som organisation. Tak for denne del af rejsen, Louise. Og tak for denne gang.

Scroll to Top