Et tilbageblik på året 2021 i Masanga

Så er 2021 ved at gå på held og det er tid til at gøre status. Dette på endnu et år i pandemiens tegn på de store linjer, men også et år med megen positiv udvikling, da pandemien aldrig rigtigt har fået fat i Sierra Leone. Heldigvis.

Regeringens State of Emergency blev ophævet den 24. marts 2021 – og er fortsat ikke genindført. Vores ansatte blev alle tilbudt COVID vaccination i april. Masanga COVID Treatment Centre forblev åbent indtil juni, til trods for det stort set stod ubenyttet hen. De indlagte har været få og primært til isolation. Vi må konstatere, at der i området er tungere vejende smitsomme sygdomme, da der i løbet af 2021 har været små, lokale udbrud af både Lassa, Ebola og Polio i Sierra Leone. Heldigvis alt sammen noget det blev bremset i tide og ikke påvirket arbejdet på Masanga Hospital.

Det har dog ikke hindret projektet i at videreudvikle sig. Med den store donation fra hollandske AFAS blev bryggeriet af det der bliver landets største akut modtagelse sat i gang. Ikke kun dette men også de meget nødvendige personaleboliger. Denne positive udvikling for lokalområdet blev desværre omdrejningspunkt for en større konflikt mellem projektet og de lokale landowners; jorden Masanga Hospitalet ligger på er lejet af Sierra Leones regering – og der var stor utilfredshed med den eksisterende kontrakt blandt landowners. Det var et anliggende mellem dem og regeringen, men projektet blev holdt som gidsel og byggeriet blev sat i stå af flere omgange. Både den lokale ledelse og Masangas International Board (IB) brugte meget tid og mange kræfter på denne uheldige situation. Regeringen trådte dog slutteligt i karakter og fik det løst ved at understrege hvem der reelt er de stridende parter og indgå i nye forhandlinger, alt imens vi kunne genoptage det forsinkede byggeri.

Vi kunne ligeledes genoptage udviklingen af Masanga Eye Care Clinic, som var sat i bero da regeringen havde beslaglagt bygningerne til COVID behandlingscenter. Klinikken er således officielt åbnet i oktober i år under sundhedsfaglig ledelse af den hollandske øjenlæge, Pieter Slager. Vi er endnu ikke helt der, hvor vi gerne vil være med dette projekt, der er blevet forsinket af flere omgange, men det begynder at tage form.

En større donation fra Rambøll gjorde det også muligt – i samarbejde med Ingeniører uden Grænser – at få etableret et affalds- og forbrændingsanlæg til sikker håndtering af hospitalets affald og i øvrigt at sætte fokus på hygiejne.

Otto Mønsted Fonden har ligeledes støttet projektet med en stor donation i 2021. Projektet skal i samarbejde med Engineering World Health (EWH) fra DTU opkvalificere infrastrukturen på Masanga Hospital. I takt med at projektet bliver større stiller det også større krav til rindende ren vand, elektricitet og vedligehold af det donerede medicinsk udstyr. EWH vil over de næste fem år, frem mod den endelige overdragelse, løfte denne opgave med vores lokale tekniker så vi kan sikre os sikkert og stabil vand, elektricitet og medicinsk udstyr.

Vi har haft travlt med kerneydelsen, sundhed. Således har vi været fuld belagt næste hele året. På læge siden forlod Dr. Jan Henk og dennes partner Claire projektet i sommer og blev efterfulgt af Dr. Emil Kelling og dennes partner Ika. De er gået til opgaven – og de mange konflikter der huserede ved deres overtagelse – med ildhu.

Der lægges nu mere vægt på også de udadrettede mere forebyggende eller opsøgende sundhedsrelaterede aktiviteter, som forsøges samlet og organiseret bedre. Dette med hjælp fra- og til gavn for – vores danske Outreach gruppe, der har været meget aktive i processen; med en flot bevilling på 500.000 kr. fra CISU til at forbedre børne- og graviditetssundheden i 8 landsbyer omkring Masanga Hospital.

På uddannelses siden har vi genetableret os i løbet af året. CapaCare startede det kirurgiske uddannelsesprogram op igen med optag af nye kandidater i april og oktober. I november blev der afholdt 10-års jubilæum og stor graduation – der er nu i alt uddannet 74 Surgical Assitant Community Health Officers der løfter det kirurgiske tilbud i hele landet.

Som noget nyt har Masanga Projektet indgået i et samarbejde med German Doctors omkring uddannelse af børnelæger, på samme måde som CapaCare uddanner kirurger. Altså, et postgraduat hands-on træningsprogram, specifikt i denne patient kategori, for Community Health Officers og lokale læger. Masanga Hospital kommer til at danne rammerne for denne uddannelse og træning, præcist som vi gør det for CapaCare programmet, og German Doctors vil som organisation stå for indholdet. Det stiller store krav til vores børneafdeling, som heldigvis igen i år har fået tildelt 500 000 kr. fra Erik Thunes legat til behandling af syge nyfødte og børn.

På college har vi i september fået akkrediteret fysioterapiuddannelsen – således landets første og eneste bacheloruddannelse i fysioterapi. Med en akkreditering er de kommende fysioterapeuter på regeringslønningsliste og kan således arbejde på landet offentlige hospitaler. En stor sejr for hele holdet bag. Der er fortsat stort indtag af sygeplejersker, mens den sidste årgang af hvad der svarer til Social og Sundhedsassistenter færdiggøres.

Hospitalet har, trods pandemien, været flittigt besøgt udefra og summer af liv og udvikling. Det er en blanding af sundhedsprofessionelle, forskere og ingeniører der alle arbejder på at udvikle projektet – fagligt og i de fysiske rammer.

Forskningen har taget så meget fart, at der fra Masanga Medical Research Unit og partnerne nu er publiceret 64 videnskabelige artikler. Det er alt lige fra opgørelser over indgreb lavet at vores kirurgiske kandidater til implementering af forskellige avancerede teknologier i vores low ressource setting. Som eksempel herpå kan nævnes 3D print til at danne proteser til amputerede patienter. Vores egen Alex Van Duinen forsvarede sin PhD med titlen “Caesarean Sections in Sierra Leone: An evaluation in the Light of the Lancet Global Surgery Indicators” i November. Der er virkelig grund til at være stolt af at have bidraget til den udvikling der er sket og dokumenteret undervejs.

Overordnet arbejder vi stadig mod overdragelse til regeringen i 2026. Vi får mange positive tilsagn, har en anseelig andel af vores ansatte på regeringens lønningsliste og er aktivt i gang med at genforhandle vores kontrakt med Sierra Leones sundhedsministerium. Det er en lang proces som vi heldigvis har initieret i tide.

På hjemmefronten har vi i år kunnet finde økonomi til at bibeholde vores sekretariatsleder, Sara Thordal Jensen i en 25 timers stilling. Det bliver dog gerne til flere timer end det. Sara fungerer som blæksprutte i hele projektet. Hun har relanceret hjemmesiden, kørt internetbaserede kampagner, fået flere store fonde i tale og sikret projektet mange nye og spændende (og finansierede) initiativer og arbejder løbende med også at sikre driften, koordinere projekter med samarbejdspartnere, løfte ad hoc opgaver for den Internationale Bestyrelse og meget, meget mere. Sara har erklæret sig villig til at fortsætte og foreningen vil gøre alt hvad vi kan for at sikre dette.

Bestyrelsen har internt arbejdet med spørgsmålet omkring Masanga DK’s ønsker for fremtiden efter overdragelse af selve hospitalet til regeringen. Hvad er vores berettigelse? Ophører vi eller fortsætter vi? Og i så fald i hvilket format? Det er store spørgsmål som vi endnu ikke er færdige med at arbejde med og måske vi skal tage hul på debatten i starten af det nye år med alle jer medlemmer når vi ses til generalforsamling.

Vi ser frem til endnu et år med både udvikling og afvikling.

Rigtig glæde Jul fra alle os til alle jer

På vegne af bestyrelsen,

Susanne Haas, Forkvinde

loake covid vacciner
Scroll to Top