Endnu en meget stor og generøs donation fra Rambøll Fonden

I december 2020 fik vi en flot bevilling fra Rambøll Fonden på 384.000 DKK til at højne hygiejnen på Masanga Hospital. Bevillingen har styrket tilgængeligheden for værnemidler, sæbe og sprit samt træninger i hvordan den høje hygiejne tilstand kan opretholdes. Bevillingen gik også til et samarbejde med Ingeniør uden Grænser (IUG), som byggede et nyt forbrændingsanlæg og installerede en vaskemaskine og tørretumbler. Dette er et ønske som vaskeriet på Masanga Hospital har haft i flere år, da de tidligere vaskede alle materialerne i kold håndvask. Til forskel fra vores del af verden, så genbruges operationskitler, operationsafdækning, håndklæder mm i Masanga, så der var et stort behov for at disse materialer blev bedre rengjort.

I december 2021 fik Masanga projektet tilsagn om endnu en bevilling og denne gang på ikke mindre end 844.000 DKK. Vi er dybt taknemmelig og glæder os til dette års projekt.

Bevillingen skal i år gå til to projekter

I samarbejde med Ingeniør uden Grænser, skal vi renovere to personale boliger fra nogle forladte bygninger som ingen har renoveret siden borgerkrigen. De to personaleboliger vil kunne huse minimum 6 ansatte. Vi får løbende udstationeret sundhedspersonale fra Sierra Leones sundhedsministerium, som en del af overdragelsen til Sierra Leones regering i 2026. De udstationerede sundhedsmedarbejdere skal tilbydes en bolig og vi har desværre set flere eksempler på at gør vi ikke dette, rejser de igen. Derfor forventer vi, at to nyrenoverede personaleboliger vil kunne forhindre dette.

Den anden del af projektet, kobler sig sammen med opgraderingen af hele hospitalets infrastruktur, hvor vi skal sikre stabil vandforsyning særligt til afdelingerne. Desværre oplever vi stadig mange post-operative infektioner og i samarbejde med Engineering World Health (EWH) og tre ingeniører fra Rambøll skal vi udskifte vandrør, bygge ny brønd, skifte vandfiltre og sørge for at operationsafdelingen har rindende drikkevand. Midlerne til at dække så stor en opgradering kommer fra Rambøll Fonden, Otto Mønsted Fonden og AFAS Foundation (NL).

Ligesom sidste år, er der også midler fra Rambøll Fonden til værnemidler, sæbe og vand. Vi glæder os meget til endnu et fantastisk år i samarbejde med Rambølls ansatte.

Det er ikke kun vandforsyningen der trænger til en gennemgribende opgradering på Masanga Hospital. Det samme gør sig gældende for el-netværket. Hospitalet, College og de omkringliggende bygninger får det meste af deres elektricitet gennem projektets store solcelleanlæg. Det har dog vist sig at være en lidt større udfordring end først antaget at få etableret stabil elektricitet. Derfor har EWH i øjeblikket udsendt to personer med særlige kompetencer til at opgradere denne del og med materialer fra virksomheden Solar, donationer fra AFAS Foundation og Merkur Bank, samt konsulenter fra Rambøll bliver dette en realitet indenfor de næste par år.

 

Laundry machine
Scroll to Top