En status på Masanga (community) OutReach

Community Outreach

Community Outreach er nu ca. halvvejs i den 3-årige CISU-bevilling, projektet modtog i marts 2021. Projektet ledes lokalt af vores to dygtige lokale medarbejdere, Aminata og Zainab, der understøtter landsbyer omkring Masanga Hospital i at styrke deres børne- og mødresundhed. De fem landsbyer, som blev opstartet i 2016, er kommet langt i arbejdet med deres selvformulerede sundhedsplaner. Der arbejdes derfor på at lægge exit-strategier for, hvordan vi gradvist trækker os fra landsbyerne på en måde, hvorpå forandringerne bliver bæredygtige og fortsætter i den rigtige retning.

Lovende resultater

Alle landsbyerne viser tegn på større kapacitet til selv at handle på deres børne- og mødresundhedsrelaterede behov samt advokere for dem overfor udefrastående, der kan hjælpe med små ændringer til stor betydning for landsbyen. Alle fem landsbyer har desuden deres egen sundhedskomité, som holder løbende møder omkring sundheden i landsbyen. I senere tid er de begyndt selv at udskifte medlemmer, når de mener, der ikke bliver levet fyldestgørende op til posten. Dette ser vi som et klart tegn på, at rollen bliver taget seriøst samt, at der er større handlekapacitet i komitéerne, end vi tidligere har set.

Efter et intensivt fokus på at holde landsbyerne rene beskriver landsbybeboerne bl.a. ændringer såsom langt færre tilfælde af Kolera blandt børnene samt, at problemer med myrer og slanger i landsbyen er forsvundet. Gennem uddannelse af landsbyudnævnte Family Planning Agents, der støtter op omkring familieplanlægning og prævention, beskriver landsbyerne længere interval mellem graviditeter blandt kvinderne. I projektet Fathers for Stronger Children er landsbyernes fædre blevet samlet over flere gange for at sætte fokus på deres rolle i deres børns sundhed, og børnene screenes og understøttes løbende i relation til underernæring og sygdomme gennem vores samarbejde med lokale Community Health Workers. Sidstnævnte har resulteret i at flere underernærede børn nu er på rette spor igen.

Samarbejde med tre nye landsbyer

Siden august måned har vi arbejdet på at opstarte Community-projektet i tre nye landsbyer.
Landsbyerne er særligt valgt på baggrund af deres motivation og engagement for at
være med. Opstarten tager udgangspunkt i vores velafprøvede metode ”The Maternal and Child Community Health Approach” samt den læring vi har fået gennem arbejdet i de første fem landsbyer. Metoden består af 7 trin og slutproduktet er en sundhedsplan udarbejdet af landsbyen selv. Alle tre nye landsbyer har været igennem de første to trin, der inkluderer introduktion og gensidig præsentation samt workshops omkring community advocacy. Landsbyerne har underskrevet en samarbejdskontrakt og er nu påbegyndt arbejdet med at definere deres visioner, nuværende situation, udfordringer og løsninger, som skal munde ud i første udkast til deres børne- og mødresundhedsplan. Vi forventer, at opstarten er færdiggjort engang i starten af 2023, hvorefter aktiviteter i henhold til sundhedsplanerne kan implementeres.

Outreach Unit

For at integrere Community Outreach-projektet mere i hospitalet samt skabe større samarbejde og samhørighed på tværs af forskellige outreach projekter, arbejdes der på at etablere en Outreach Unit på hospitalet, hvor outreach personale arbejder som et samlet team om forskellige outreach områder. Der er på nuværende tidspunkt blevet ansat en Maternal Outreach Officer på mødresundhedsområdet, som primært står for at ultralydsskanne kvinder i de perifere landsbyer. Målet er at identificere høj-risiko graviditeter og sikre hospitalsfødsler. På én dag skannes typisk 200 kvinder, hvoraf ca. 15% er høj-risiko. Inspireret af Family Planning Agents arbejdes der endvidere på at uddanne Maternity Agents i nogle landsbyer, som skal være bindeled mellem kvinderne og sundhedssystemet og generelt højne sundheden for de gravide kvinder. Støttet af Wouter Nolet Fonden planlægges endvidere en forskningsbaseret evaluering af outreach aktiviteterne. I forbindelse med dette rejser tre danske studerende til Sierra Leone for at hjælpe med at indsamle data. Planen er, at der på sigt ansættes en Head of Outreach til at lede afdelingen med de fælles mål for øje.

Monitoreringsbesøg i Sierra Leone

Til februar sender Outreach DK tre frivillige på monitoreringsbesøg på Community Outreach projektet: Signe Eshøj (Forkvinde), Sofie Schoop (Næstforkvinde) samt Pernille Kristoffersen (Child Health). De primære fokusområder for udsendelsen bliver færdiggørelse af exit-strategier for både gamle og nye landsbyer, understøttelse af aktivitetsopstart i de tre nye landsbyer, samarbejdet omkring Outreach Unit samt generel understøttelse af vores personale inden for hhv. Child Health, Family Planning og WaSH. Stay tuned…

child health i en af landsbyerne
Scroll to Top