En kort update fra den føste uge hernede med meget gode nyheder.

Formand Peter Bo Jørgensen er taget til Sierra Leone. Her kommer en kort update!

Det helt store gennembrud med vores projekt kom igennem via vores Kirurgiske trænings program, STP, surgical training program.
Formålet med hele denne tur her er, at få sundhedsministeriet til at anerkende vores arbejde og evt begynde at samarbejde med os. Det er en del af det vi ønsker på længere sigt. Vi havde derfor lagt op til en indledende runde med finansministeriet og chef for postgraduate training, og et orienterende møde med sundhedsministeren. Vi havde fået disse aftaler på plads til torsdag d. 27.01.
Først møde med vice finansministeren, som var begejstret for vores projekt og ideen med en business sektion, som i fremtiden kan medvirke til at finansiere hospitalet. Finansministeriet vil være behjælpelig med indtagelsen af containere mm. Positivt udfald af dette orienterende møde.
Herefter videre til mødet i direktoratet for medicinsk efteruddanelse, som allerede var godt i gang. Ved mødet deltog Håkon Bolkan, lægen fra Norge som står for det kirurgiske træningsprogram, samt Pernille – vores ”sundheds uddannelses forbindelses officer voluntør”. Her var enighed om mange ting, men også bekymringer: Havde vi nu også fået lavet aftalen med ministeren på det rigtige papir!! Der er mange måder at ”Stick a stock in the wheel” på, og det var klart en af måderne. Stemningen blev lidt trykket, da jeg udtrykte lidt for klart, at der ikke er nogen der kan ændre på en aftale, vi har med ministeriet. Fornærmelsen var udtalt, jeg havde klart jogget i spinaten. Stemningen røg i bund og vi skulle videre til møde med ministeren.

Så til møde med ministeren, en ny kvindelig en – meget stærk personlighed og meget bestemt – Zeynab Hava Bangura, the Iron Lady they call her!!
Vi gav en indledende orientering, og før vi rigtig var kommet i gang, stoppede hun os, og tilbød et rigtigt møde. Til det møde ville hun også indkalde de øverste chefer i sundhedsministeriet til at være med. Det sagde vi naturligvis ikke nej til. Så efter en time var teamet på plads, og slaget kunne begynde. Efter en lidt hård og kontant indledning fra ministerens side, med lidt roden rundt i fortiden med SDA misionen og hvordan det ophørte, fik vi klart og præcist fortalt hvad vi kom for, dels gennem en beskrivelse af hele projektet og herefter fulgt op af en kort klar og præcis præsentation fra dr. Håkon om STP programmet; baggrund, behov og muligheder. Herefter talte ministeren om, hvor vigtig det var at gå nye veje, idet landet ikke kan vente 128 år på at få uddannede læger nok – derfor blev hun begejstret for vores ide og for vores projekt. Hun udtrykte helt klart overfor sine top embedsmænd, at hun var klar over, at de var imod, men hun bestemte og de havde bare at arbejde positivt med vores projekt. Og iøvrigt mente hun, at Masanga skulle med på regeringens budget i næste kvartal for hospitalsudgifter!!

Der var stille – vi takkede og bukkede, og så festede vi i øvrigt det meste af natten ude på stranden ved Lakka, hard rock cafe er vores nye sted – fantastisk aften.

Dagen efter forsatte med aftaler med Emergency hospitalet, som forhåbentlig gerne vil være med i projektet, og MSF belgien med deres fødeafdeling og projekt i Bo. Magbente hospitalet i Makeni havde vi møde med om onsdagen, og deres management gruppe slog til med det samme. Disse samarbejdspartnere skal bruges som praktiksteder for kandidaterne i programmet.

Vi sluttede fredagen af med et opfølgningsmøde i IBIS’s lokaler, og så sendte vi Håkon, Jorunn, Pernille og Kristine hjem.  Cole, Emil, Mikale Jones og jeg havde et møde med Deputy of welfare, som er interesseret i at hjælpe vores projekter igennem de forskellige ministerier. Vi manglede kun Handelsministeriet, men det må vi tage i næste uge. Hefter gik turen tilbage til Masanga, hvor vi ankom sent fredag aften. Lørdag deltog vi i distriktets workshop med focus på at reducere mødredødeligheden, og vi havde et fint orienterende møde med DMO og counsil. De kommer herud på tirsdag til møde og inspektion.
Container sagerne er næsten afsluttet, og vi har fået en god financial officer, som kan facilitere det i fremtiden.
Vi er begyndt at arbejde med en langsigtet og en kortsigtet strategiplan, som en naturlig del af at vi gerne vil eksponere mulighederne for regeringen til at bidrage økonomisk. Der er gang i udarbejdelsen af det berømte organogram, samt en løntabel med forskellige muligheder for avancement og bonusordninger. Dvs at belønne dem der gør arbejdet ordentligt osv.
Der er nok at se til og diskutere, det meste kører godt og holder sig til planen og jeg vender snart tilbage med flere opdateringer!


Billedet er tager Jesper Bolo Petersen.

Scroll to Top