Ekstraordinær Generalforsamling – Ordinær Generalforsamling udskydes

Bestyrelsen ønsker at udskyde den ordinære generalforsamling til april måned 2018 grundet Stifter Peter Bo Jørgensens 60-års fødselsdag, som markeres i marts måned.

Med hjemmel i vedtægternes §§ 6 og 8, indkaldes der derfor til Ekstraordiær Generalforsamling onsdag den 10. januar kl. 19.00 på Kirurgisk Klinik, Dalbergstrøget 7, 2630 Taastrup, med følgende dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent.
Pkt. 2: Valg af referent.
Pkt. 3: Tilladelse til, at den ordinære generalforsamling i 2018 afholdes lørdag den 21. april 2018 jfr. vedtægternes § 5.
Pkt. 4: Eventuelt.

Med venlig hilsen Bestyrelsen i Masanga DK

Scroll to Top