Ebola og uddannelse i Sierra Leone

Af Rikke Bennesen

Ligesom Ebola epidemien har haft katastrofale konsekvenser for sundheden og økonomien i Sierra Leone, har Ebola epidemien også berørt uddannelsessystemet dybt. For næsten et år siden lukkede alle landets skoler i et forsøg på at stoppe spredningen af Ebola. Dette efterlod mange børn og unge uden noget meningsfyldt at tage sig til og den magtesløshed de unge oplever, og frustrationen over ikke at være beskæftigede, kan nemt komme til udtryk gennem voldsomme protester, der kan lede til ustabilitet. Dette leder let tankerne tilbage på den lange og blodige borgerkrig der efterlod en hel generation uden uddannelse og håb for fremtiden.

Sierra Leones regering har nu indledt ‘Back to School’ kampagnen, som arbejder med at forberede skoler og landets befolkning på genåbningen af skolerne. Men selv når skolerne på et tidspunkt formår at genåbne, er problemerne for landets børn og unge ikke løst. For Ebola epidemien har bragt landets handel og økonomi helt i knæ, folk er blevet fyret og har været nødt til at lukke deres forretninger og alt dette har gjort at Sierra Leones befolkning, om muligt, er blevet endnu fattigere end de var før og endnu flere børn og unge er blevet både forældre- og familieløse. De som har overlevet eller arbejdet med Ebola epidemien er dybt stigmatiseret og langt færre elever vil have økonomisk og social mulighed for at starte i skole igen. Dette vil have uoverskuelige konsekvenser for deres videre liv og igen kan vi risikere at opleve en tabt generation, med udsigt til et liv i fattigdom.

Masanga Education Sponsorship Project (MESP) er en del af paraplyorganisationen Masanga Hospital Rehabilitation Project og arbejder for at sikre uddannelse til børn og unge i og omkring Masanga Hospital. Som sponsor i MESP kan man vælge at støtte et barn personligt, hvor man årligt får personlige updates om barnet og nyheder om projektet. Man kan også vælge at sponsorere projektet generelt med et beløb efter eget valg, enten som engangsdonation eller på årlig basis. Derudover får man som sponsor årligt tilsendt projektets budget samt invitation til Masangas Generalforsamling.

Oversigt over mulige sponsorater:

  • Sponsor for et barn i Primary School ( 1-6 klasse) = 150 kr/måned.
  • Sponsor for et barn i Secondary School ( 7-9 klasse + gymnasium) = 200 kr/måned.
  • Sponsor for MESP projektet generelt (lokale driftsudgifter og lærer lønninger på vores Secondary School – Masanga Foundation Secondary School) = Valgfrit beløb som engangsindbetaling eller på månedlig basis.

Pengene bliver udelukkende brugt på uddannelsesrelaterede udgifter for sponsorbarnet. I samarbejde med projektets lokale manager sikrer vi, at midlerne bliver håndteret forsvarligt. Da vi er en del af MHRP, går 10% af alle donerede midler direkte og ubeskåret til driften af Masanga Hospital, så vi på den måde kan være med til at sikre hospitalets fremtidige drift. Til gengæld for de 10% kan alle børn, som er sponsorerede af MESP, modtage gratis behandling på Masanga Hospital.

Vi håber at I alle har lyst til at støtte op om projektet og være med til at gøre en reel og varig forskel for Sierra Leones børn og unge.

Spred budskabet,

Masanga Education Sponsorship Project.

glade-boern
Scroll to Top