Stor donation fra norske Kavlifondet til genåbning af Masanga hospitalet

Af Teresa Grøtan, Kavlifondet
 

Glad for å kunne støtte Masanga

Kavlifondet er svært glade for å kunne bidra til gjenåpningen av Masangasykehuset.

Kavlifondet er en norsk stiftelse som eier Kavlikonsernet. Kavli er et av Norges eldste, største og mest internasjonale næringsmiddelkonsern med produksjonsanlegg i seks land. Alt overskudd som ikke tilbakeføres til konsernet, deles ut til forskning, humanitært arbeid og kultur. I så måte er Kavlifondet unikt i norsk sammenheng.

logo fra Kavli

Halvparten av pengene går til prosjekter i utviklingsland, der særlig barne- og mødrehelse, utdanning og bærekraftighet står i fokus.

Vi er opptatt av at prosjektene vi støtter kan dra nytte av hverandre. Vi har i flere år støttet CapaCare som driver opplæring i kirurgi på Masangasykehuset, og er derfor ekstra glade for å kunne bidra ikke bare til gjenåpning av sykehuset, men også til at CapaCares virksomhet kan settes i gang igjen for fullt, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Kavli - Inger-Elise-Iversen-1b-web_thumb

Flere av FNs tusenårsmål, som å sikre utdanning for alle, styrke kvinners stilling, redusere mødre- og barnedødelighet og halvere ekstrem fattigdom, er visjoner som Kavlifondet deler, og som Fondet bevilger betydelige midler til. Arbeidet ved Masangasykhuset passer slik veldig godt inn i Kavlifondets prosjektportefølje.

Hittil i 2015 har Kavlifondet bevilget 37 millioner kroner til 30 prosjekter i 10 land.

Kavlifondet er i stadig utvikling, ikke minst siden et veldrevet Kavlikonsern leverer økende overskudd. De siste årene er derfor størrelsen på utdelinger fordoblet, og ambisjonen er at de skal fortsette å øke, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Les mer på kavlifondet.no

Les intervju med kirurgen og grunnleggeren av CapaCare, Håkon Bolkan.

Scroll to Top