Det systematisk arbejde med fundraising betaler sig

Første halvdelen af 2021 har særlig omkring fundraising og PR været en meget positiv periode.
I maj lancerede vi vores nye hjemmeside på www.masanga.dk, med opdateret indhold, præsentation af bestyrelsen og muligheden for at støtte projektet gennem MobilePay, både ved månedlig betaling og som engangsdonation.
Vi har i løbet af året startet nye projekter som alt sammen har indflydelse på projektet og bidrager til at kapacitetsopbygge Sierra Leones sundhedssystem med særlig fokus på området i- og omkring Masanga.
Lige inden jul modtog vi en meget flot donation fra Rambøll Fonden på 383.000 kr. til at opgradere hygiejnen på Masanga Hospital gennem træning, indkøb af værnemidler og indkøb af vaskemaskine og tørretumbler. Der var ligeledes et stort behov for at opgradere forbrændingsanlægget, da vores håndtering af hospitalsaffaldet har været lidt af en udfordring. I samarbejde med Ingeniører Uden Grænser har bevillingen medført, at vi har fået opført etableret et  meget fint forbrændingsanlæg der i fremtiden kan sikre korrekt håndtering af hospitalsaffaldet.
Masanga Hospitals fødeafdelingen er en stor del af de aktiviteter der er på Masanga Hospital. Afdelingen har omkring 400 fødsler årligt. Disse fødsler er ofte komplicerede, da mange gravide har forsøgt at føde andre steder inden de ankommer til Masanga Hospital. Vi har modtaget fine donationer fra Jubilæumsfonden og Fonden af 24. december 2008 til forsætte de vigtige aktiviteter på fødeafdelingen.
At være sygeplejerske på Masanga Hospital kræver mange kompetencer. Patienterne er ofte i en kritisk tilstand når de ankommer til hospitalet og antallet af sygeplejersker er få. Derfor er det meget vigtigt, at man som sygeplejerske er i stand til at varetage sine patienter og har kompetencer til at skabe overblik med øje for dem, der har brug for særlig observation. Dansk sygeplejeråds solidaritetsfond har givet en fin donation som bidrager til videreudviklingen af sygeplejerskerne kompetencer gennem et træningsprogram. Samme program giver i øvrigt sygeplejerskerne mulighed for at træne hinanden i fremtiden. Træningen vil blive gennemført af vores frivillige sygeplejerske fra Holland.
I efteråret 2020 startede lægerne på Masanga Hospital et medicinsk outreach projekt. Projektet havde til formål at ultralydsscanne gravide på sundhedsklinikkerne i det nordlige del af Tonkolili distriktet ca. 2-3 timers kørsel fra Masanga. Dette med henblik på at identificere potentielle risiko patienter for kompliceret fødsel. Området ligger i højlandet langt fra de større byer og Masanga Hospital er det nærmeste hospital. Teamet på Masanga Hospital har over en 3 måneders periode kørt ud til sundhedsklinikkerne og ultralydsscannet ca. 200 gravide pr dag. Her fandt personalet flere gravide hvis liv ville være i overhængende fare hvis de ikke fødte eller fik et kejsersnit på et hospital. Projektet har modtaget to meget flotte bevillinger fra Otto & Birthe Bangsdal Fonden og Novo Nordisk Honorarfond til at fortsætte og udvide dette projektet i et år. Mødredødeligheden i Sierra Leone er fortsat en af de højeste i verden og med disse bevillinger er vi sikre på, at vi kan nedbringe antallet af kvinder der dør i forbindelse med graviditet eller fødsel.
For at et hospital, der er placeret dybt inde i junglen, skal fungere mest optimalt, er det vigtigt at det medicinske udstyr fungerer og at der er stabil strøm og vandforsyning. I flere år har hospitalet været selvforsynende med strøm gennem projektets solcellepark. Desværre oplever hospitalet store udfald i strømmen og i en lang periode har der ikke været stabil vandforsyning. Derfor har Masanga DK startet et samarbejde med Engineering World Health (EWH) for at sikre, at det medicinske udstyr fungerer, samt at der altid er stabil vand og strøm. Til dette, har vi fået en stor bevilling fra Otto Mønsted Fonden på 650.000 kr. Donation dækker udbedring af medicinsk udstyr og vand, udrejse for ingeniørerne fra EWH og opkvalificering af vores tekniske personale til at varetage disse opgaver i fremtiden. Projektet starter i september 2021 og løber over en toårig periode.
Vi er meget stolte over denne flotte donation fra Otto Mønsted Fonden. Vi skal i løbet af efteråret finde midler til at dække el-delen af dette projekt, således vi i fremtiden kan sikre stabil strøm til hospitalet.
Vi må sige at første halvdelen af 2021 har været meget positiv for projektet og vi glæder os til at arbejde videre med nye projekter der alt sammen er med til at opbygge sundhedssystemet i Sierra Leone.

ny hjemmeside
Scroll til toppen