Debat om Masanga.dk´s fremtid

Kære medlemmer, støttepersoner og donorer af Masanga.dk

Masanga projektet har siden 2006 været i konstant og rivende udvikling. Selvom ebolaen for en tid har sat det kliniske arbejde med patienter på standby er der, og har der været, mange aktiviteter i gang for at modvirke ebolas spredningen. Lige nu i disse dage foregår der intense forhandlinger med de lokale og centrale myndigheder i landet, samt andre sundhedsaktører i Distriktet, om genåbning og opstart af behandling af patienter, under sikre og optimale forhold, for både sundhedsarbejdere og patienter.

Så vi er forhåbentlig snart i gang igen.

Deltag i debatten

Foreningen Masanga.dk afholder sin årlige generalforsamling d. 21. marts 2015. Forud for denne GF vil vi fra bestyrelsen gerne invitere til debat om foreningens fremtid.

Med debatten og det medfølgende spørgeskema ønsker vi at få jeres indspil på de fremtidige perspektiver for foreningen. Indspil til forholdet mellem det frivillige aspekt og den professionalisering af fundraising, der allerede er sat i gang. Vi ønsker også indspil om selve organisationens struktur og kommunikationen i foreningen. Det er ikke så omfattende som det måske lyder og i spørgeskemaet er der 10 simple spørgsmål, som på ingen måde er forpligtigende, hverken for dig eller foreningen, men udelukkende skal bruges som vejledende indspil i debatten.

Der er 2 debatmøder/workshop om fremtiden for Masanga.dk.

1. debat møde:

Alle er velkomne – gi’ gerne et praj om du kommer, men der er ikke egentlig tilmelding – bare kom. Du kan skrive til [email protected] eller til [email protected]

I København d. 18.02 2015 foregår dette møde på
Kirurgisk Klinik,
Dalbergstrøget 7,
2630 Taastrup

Mødet starter kl 19 til 21.

I Aarhus foregår det ligeledes d 18.02
Susanne Haas,
Ole Rømersgade 2, 2. sal
8000 Århus C

Kl. 19-21

2.debatmøde:

På  GF dagen d. 21.03 om formiddagen kl 10-13. Nærmere oplysning om stedet fremsendes med næste nyhedsbrev sammen med dagsorden og oplæg til generalforsamlingen.

Spørgeskemaundersøgelsen

Hvis du ønsker at svare på spørgsmålene skal du klikke dig ind her

Svarene er anonyme og der er i princippet ingen tidsfrist, men jo hurtigere jo bedre og resultaterne vil blive fremlagt på møderne og på GF.

Vi glæder os til debatterne og fremtiden

Med venlig hilsen
på bestyrelsen vegne

Peter Bo Jørgensen
formand

glade-boern
Scroll til toppen