CapaCare -10 års jubilæum – et stort tillykke

International symposium – “Global Surgery in a changing world”

CapaCare har gjort et fantastisk  stor arbejde gennem årene der har medført  at Sierra Leone har kvalificerede og dygtige kirurger til arbejde på landets hospitaler. Programmet er anerkendt og nu  blevet implementeret som del af landets egen uddannelse i kirurgi og fødselslære.

CapaCare har fokus på opgaverne for de næste 10 år. Spændende diskussioner og mange gode ideer – vores bidrag i den sammenhæng er og var en forsikring om, at Masanga Hospitalet ser det som en af de allervigtigste opgaver forsat at have integreret CapaCares basale hovedaktivitet i kirurgi på hospitalet, at være med i front for at udvikle programmet og at sikre bæredygtigheden for CapaCares aktiviteter og for Masanga Hospitalets forsatte eksistens.

Capacare har udgivet en jubilæums bog og i den forbindelse har de løbende bragt interviews med mange  forskellige mennesker som på en eller anden måde har været eller forsat  er involveret i arbejdet med CapaCare. I den forbindelse  blev jeg bedt om at give mit bidrag og det gengiver jeg her:

Vores gode samarbejdspartner CapaCare  fyldte  10 år i 2021. Det blev fejret dels med en dimisionsfest d. 23.10 på Masanga hvor 29 ny-uddannede kirurger i landet blev taget i ed ved en storstilet ceremoni på Masanga.

10 års jubilæet skulle også være fejret  i Trondheim d 25. November med et internationalt symposium- det blev udskudt pga. Corona og i stedet afholdt  13. maj 2022.

CapaCares Surgical Training Programme er et taskshift program- som her defineres af WHO;

Taskshifting er “…den rationelle omfordeling af opgaver blandt sundhedspersonalets teams. Specifikke opgaver flyttes, hvor det er hensigtsmæssigt, fra højt kvalificeret sundhedspersonale til sundhedspersonale med kortere uddannelse og færre kvalifikationer med henblik på at gøre mere effektiv brug af de tilgængelige menneskelige ressourcer til sundhed” (WHO 2008). ”

Der er et indlysende behov for innovative strategier til at imødekomme de enorme uopfyldte behov for kirurgi i landdistrikterne i lavindkomstlande. Opgaveflytning inden for kirurgi og obstetrik har vist sig at være en sikker og omkostningseffektiv strategi til at øge tilgængeligheden af sundhedstjenester i landdistrikterne og anbefales af WHO.

CapaCare har gjort et fantastisk  stor arbejde gennem årene der har medført, at Sierra Leone har kvalificerede og dygtige kirurger til arbejde på landets hospitaler. Programmet er anerkendt og nu  blevet implementeret som del af landets egen uddannelse i kirurgi og fødselslære.

Dette samtidig med  pædiatri (børnesygdomme), intern medicin og almen medicin.

En ny skole i Makeni varetager de først 2 år af uddannelsen og CapaCare varetager den praktiske og teoretiske uddannelse i  de efterfølgende 2 år i kirurgi og fødselslære(obstetrik) og ministeriet varetager det sidste år med et turnus forløb på de  større regerings hospitaler i Freetown.

Jeg blev bedt om beskrive min rolle i Masanga Hospitalet og hvad min rolle er eller har været i relation til CapaCare og fortælle om den vigtigste indflydelse CapaCare har haft på Masanga hospitalet. Jeg blev ligeledes bedt om en personlig  historie og angive nogle ønsker eller forhåbninger for CapaCares fremtid.

Her er mit bidrag til historien;

Min rolle i Masanga Hospitalet er, at jeg sidder med i den internationale bestyrelse, MHRP international Board.  Jeg er stifter af projektet som startede i 2006 da vi genåbnede Masanga Hospitalet. Forud for åbningen var der gået et år med forhandlinger mellem den danske gruppe, Masanga.dk og MOHS samt en mindre velgørende organisation fra UK, SLAA (Sierre Leone Adventist Abroad.)

Det har været en del  af strategien for Masanga Hospitalet at sikre bæredygtigheden gennem etablering af en række sundhedsuddannelser. Uddannelser  som skulle medvirke til at lokalbefolkningen fik kompetencer til selv at kunne drive og håndtere hospitalet.

Det var derfor en let beslutning at  gå i dialog med Håkon  Bolkan helt tilbage i 2007 hvor jeg mødte ham og hans kone, Ellen, i byen Bo da de arbejdede for Læger uden Grænser.

I februar 2008 kom Håkon Bolkan på besøg på Masanga  og så på mulighederne for at  Masanga Hospitalet kunne være vært for et kirurgisk træningsprogram.

Håkon havde ideen om at  skabe task shift programmet, hvor der uddannes ikke læger til at lave specifikt lægeligt arbejde, oplært systematisk og under supervision, for at sikre kvaliteten. På det tidspunkt var der kun 5 kirurger i landet og 7 fødselslæger.  Task Shift  programmet  viste derfor vejen til at løse den manglende kirurgiske og obstetriske kundskab og kompetence i en periode, indtil landet selv ville kunne uddanne speciallæger.

Der vil nok være tale om en længere periode, idet beregninger på det tidspunkt viste at det ville tage ca. 130 år før Sierra Leone havde det antal læger inkl. kirurger der skulle til for at dække behovet i landet.

Det var og  er stadig  bydende nødvendigt at finde løsninger der kan imødekomme behovet for at kunne beherske livreddende kirurgi på landets sygehuse.

CapaCare  blev stiftet i 2009 og jeg sad med i CapaCares bestyrelse frem til 2018/2019 og betragter mig selv som Co-founder af organisationen. Jeg er stolt over at have været med til at organisationen kunne etableres og blive så succesfuld som den er blevet.

I 2010 havde jeg den enestående mulighed at medvirke til at CapaCare fik lov til at starte programmet. Den daværende CMO(Chief Medical Officer) dr. Dao faciliterede et møde med  den konstituerede sundhedsminister som underskrev aftalen, der gjorde at The Surgical Training Program kunne starte. Det var stort.  Forud for det havde der været talrige møder i ministeriet og med landets førende læger indenfor kirurgi og obstetrik. Det tog tid at acceptere,  at programmet kunne være en model, et koncept, til at løse et uhørt stort problem for landet.

Heldigvis kunne vi komme i gang og startede med de første studerende i januar 2011. I starten har jeg selv deltaget som træner og dette med stor glæde. Jeg er selv speciallæge i kirurgi og kirurgisk gastroenterologi og det har været en meget stor fornøjelse at  arbejde sammen med, at træne med, og uddanne de studerende.  Et fantastisk engagement og tro på projektet hos de studerende og efterhånden også opbakningen fra MOHS og de mange partner hospitaler har styrket os i troen på at det er muligt at skabe en bedre verden, når vi hjælper og støtter hinanden, når vi er  ”open minded”, når vi siger “Yes”  og når vi holder os til planen, ”Stick to The plan”.

Udviklingen af CapaCare og Masanga Hospitalet er gået “hånd i hånd.” Der er og har været en positiv vekselvirkning som i høj grad har styrket begge og hjulpet organisationerne igennem de mange udfordringer som vi har mødt.

Capacare har styrket Masanga Hospitalets betydning som en institution som  landet, distriktet og lokal samfundet har brug for. Netop fordi vi uddanner kirurger som er uundværlige for landet. Det har både på det nationale og det internationale plan medvirket til at udbrede forståelse af det udviklingsarbejde og den filosofi som vi har- at vi ikke er der  for vores egen skyld, at vi ikke “bare” laver service delivery men virkelig gør alt for at kapacitetsopbygge, at styrke de professionelle sundhedsarbejdere og deres arbejde.

Det har også været af stor betydning for opgradering af det kirurgisk arbejde på afdelingerne, på operationsgangen, på morgenkonferencerne og hele stemningen på  hospitalet, som er et konstant lærende miljø.

CapaCare er og har været stærk i forsknings øjemed og derfor også spillet med ind i etableringen af vores forskningsenhed, Masanga Medical Research Unit, MMRU.

Der er mange historier som jeg gerne ville dele:  Et af de store øjeblikke var naturligvis den første graduation ceremoni, men det berørte mig dybere da den første SACHO (Surgical Assistant Commun ity Health Officer) blev allokeret fra MOHS til Masanga.

Der stod Amara som var den første student i programmet.

Amara kom første gang til  Masanga hospitalet i praktik under hans CHO (Community Health Officers) uddannelse. Kort efter blev han ansat som CHO  på Masanga og arbejdede i vores OPD (Ambulatorium) loyalt og pligt opfyldende. Da muligheden for det kirurgiske træningsprogram var en realitet søgte han ind. Han har gennemført uddannelsen og efterfølgende arbejdet for MOHS bl.a. på Magburaka hospitalet, vores nære samarbejdspartner i distriktet. Han blev så udstationeret til at arbejde som kirurg på Masanga Hospitalet og det var et rørende og stort øjeblik da vi underskrev en aftale om at arbejde for os. Et stort vidnesbyrd på at programmet virker  og at det er den rette vej at gå.

Jeg håber at CapaCare vil forsætte deres gode arbejde, ikke bare i  Sierra Leone, men forhåbentlig i mange af de lande som har de samme udfordringer som vi kender i Sierra Leone.  Programmet har vist sin værdi og fortjener større opmærksomhed fra internationale organisationer såsom UN og WHO som kunne lægge pres på de lande som med stor fordel kunne gøre brug af programmet.

Det er og har været en vision  for CapaCare  at de nationale myndigheder skulle varetage programmet, være ansvarlige og drive det videre i fremtiden i samarbejde med CapaCare Sierra Leone og CapaCare International. Der er mange gode skridt i den retning og nu med en samarbejdsaftale med  uddannelsesinstitutionen i Makeni som vi må håbe kan løfte og bære programmet i fremtiden.

Det er også et håb for fremtiden at CapaCare og Masanga Hospitalet  kan forsætte deres gode samarbejde og løfte  og fortsat videreudvikle det kirurgiske træningsprogram, udvikle forskningsenheden  og Masanga hospitalet til at sikre den forsatte eksistens af organisationerne.

Et stort tillykke med de første 10 år – Vi glæder os til de næste 10 år.

_______

Graduations ceremonien d 23. 10  blev et stort tilløbs stykke med gæster fra ind og udland og der blev holdt taler fra Sundhedsministeriet, WHO og UNFPA, MHRP, CapaCare og mange flere.

Der er ingen tvivl om at CapaCare og Masanga hospitalet er kommet for at blive og bliver en integreret del af det Sierra Leonske sundhedssystem og uddannelsessystem for fremtiden.”

I maj 2022 blev der så afholdt  et stort internationalt symposium –”Global Surgey in changing world.”

Et omfattende og spændende program med foredrags/oplægsholdere fra mange forskellige lande. Symposiet var vel besøgt og var på et højt internationalt niveau. Alle med et fokus på at præsentere resultater og initiativer der peger i retning af et skift fra at specialister fra den veluddannede del af verden drager ud, opererer og redder en masse mennesker og så drager hjem igen uden at efterlade kompetencerne og viden der gør det muligt for lokalbefolkningen selv at løse problemerne og udfordringerne.

Symposiet var fra dage d. 13. maj efterfulgt af en flot galla middag for de mange deltagere og organisationsfolkene bag CapaCare. Dagen efter blev der afholdt en workshop for CapaCare og deres mange partnere med fokus på opgaverne for de næste 10 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

capacare symposium
Scroll to Top