Og de blinde skal se v/ Knud Anker

“I er ikke klar over hvor vigtig jeres donation er”. Sådan sagde stifter og ildsjæl bag den vestegnsbaserede Masanga ulandsforening Peter Bo Jørgensen, da han takkede Lionsclubberne for en samlet donation på 400.000 kr. ved et arrangement i midten af oktober, der blev afholdt på ”Arken” i Ishøj.

“Vi har eksisteret i over 10 år, og vi er langt inde i driftfasen. Det er altid sjovere at være med til at starte op, men Lions har været med os hele tiden, og sikret at der også var penge til driften af hospitalet. Lige på´dette tidspunkt er vi inde i en bølgedal, og med jeres bevilling kan vi nu komme igang med at bygge og drive den øjenklinik som der er så stort behov for. Denne indsprøjtning giver vores projekt og hospital det helt rigtige momentum”.

Det er Lions Club i Ishøj, der står i spidsen for at sikre midlerne til øjenklinikken i det meget fattige land. Pengene kommer ikke mindst ind i forbindelse med foreningens afholdelse af Vestegnens Kræmmermarked. Derudover har Lions Club på landsplan og internationalt sørget for at bidrage yderligere så de 400.000 kr blev nået.

img_4263
Lions-Ishøjs præsident Per Engmark overrækker her første del af donationen til Masanga DKs stifter Peter Bo Jørgensen. (Foto Lars Andersen).

Som ”rosinen i pølseenden” havde yngre Lions-medlemmer fra Næstved lavet en indsamling til Masanga-hospitalet på 3000 kr, som blev overrakt ved samme lejlighed.

Det er helt usædvanligt at Lions Clubberne over en 10 årig periode støtter det samme projekt, og det er endnu mere usædvanligt at vi binder os for yderligere 5 år, understregede Jørn Due, der er distriktsguvernør for Lions Club distrikt 106A. Jo mere vi kommer ind hvad der foregår af konstruktive og opmuntrende ting på hospitalet jo større lyst har vi fået til at forbinde os med det.

Netop indsatsen mod blindhed og svagtsynethed har en stor prioritet i Lions sammenhæng. Den forfærdelige ebola-epedimi, hvor Lions også rykkede ud med bidrag fra deres katastrofefond, har netop blindhed som følgevirkning. 80% af alle blinde vil kunne opereres og komme til at se igen. Vi har en ambition om at vores bevilling skal give 10.000 mennesker synet igen, og således sikre at de vil kunne blive en mere aktiv del af samfundet, understregede distriksguvernøren.

I hele Sierra Leone er der kun to hospitaler, der opererer blinde og svagtseende og kun de der kan betale. Bevillingen fra Lions skal sikre at også de der ikke har pengene kan få synet igen.

Man kan læse mere om Lions-clubbernes humanitære arbejde på www.lions.dk.

Scroll to Top