Aleris samarbejdet – Medarbejderinvolvering

Det er efterhånden ingen nyhed, at Masanga DK og Aleris har indgået et samarbejde. Aleris har sagt ja til, over en periode på fem år, at støtte Masanga økonomisk. Dette er primært gennem en større årlig enkelt donation som Masanga DK disponerer over og – under godkendelse af Aleris – fordeler på projektets forskellige poster og prioriteringer. Men samarbejdet stopper ikke der.  Aleris har 10.000 medarbejdere fordelt på 450 lokationer i Norge, Sverige og Danmark. Samarbejdet er indgået med Aleris og de danske medarbejdere skal også involveres.

Således har Aleris medarbejdere løbet DHL stafet i Masanga løbetrøjer, som ikke alene synliggør os, men som også indbringer 50 kroner til Masanga per trykt t-shirt. Dette er et koncept vi i øvrigt gerne vil bredere ud med, og vi har været glade for at kunne bruge Aleris i Danmark  som testpiloter.

billede1

Begge parter ønsker endvidere at udnytte den åbenlyse synergi i samarbejdet – at vi arbejder med sundhed. Således er vi nu i gang med at kortlægge CapaCare’s behov for speciallæger i uddannelsen af de kirurgiske kandidater så Aleris kæde af privathospitaler i Danmark, Aleris-Hamlet Hospitaler, kan stille de relevante folk til rådighed. Således håber vi at kunne øge ejerskabet for projektet blandt Aleris medarbejdere, samtidig med vi får involveret nogle gode ressourcer. I fremtiden ønsker vi ligeledes at involvere andre faggrupper i undervisningen på college mm.

På Aleris forskellige danske afdelinger arbejdes der på at blive nedsat et udvalg, der skal arbejde med hvorledes Aleris kan promovere Masanga projektet både internt og eksternt. Lige nu arbejder man med idéer omkring forskellige former for sponsorater af ”fra medarbejder til medarbejder”-typen. Der er idéer omkring indsamlingskonkurrencer de forskellige afdelinger imellem, firmajulegaver, events mm.

Det er vigtigt, at vi i Masanga spiller med. Jo mere ejerskab de ansatte i Aleris koncernen tager for projektet, des bedre og det skal vi hjælpe dem med. De mener selv, at der økonomisk ligger et lige så stort potentiale i dette uformelle samarbejde, som der er ligger i det formaliserede. Vi følger udviklingen spændt og støtter op hvor vi kan. Konstruktive idéer og indspark modtages gerne.

Scroll to Top