Aflysning af Workshoppen d. 11.09.2022

Både her på bloggen, i nyhedsbrevet og på sociale medier har vi annonceret at Masanga DK, som opfølgning på dette års generalforsamling vil afholde den workshop.

I blev som medlemmer sat i stævne d. 11.09 2022.

Vi må dog desværre meddele, at vi har valgt at udskyde denne workshop. De skyldes primært, at vi i den arbejdende bestyrelse aktuelt ikke har overskuddet til planlæggelse og gennemførelse heraf. Vores sekretariatsleder, Sara Thordal, er aktuelt på orlov og den øvrige bestyrelse prøver i fællesskab af løfte Sarahs opgaver. Samtidig er ledelsen lokalt på Masanga aktuelt uden både logistic manager og HR manager hvilket alt i alt giver en del ekstra arbejde til alle.

Oplægget var en diskussion af Masanga DKs fremtid. Dette efter bestyrelsen på GF 2022 fremlagde, at man forventede at nedlægge foreningen i dens nuværende form i forbindelse med handover af selve projektet til regeringen.
Flere medlemmer udtrykte ærgrelse over dette – at den store viden og engagement gik tabt. Der var mange idéer til fremtidig involvering. Der er fortsat kræfter der ønsker at arbejde videre i Masanga og det vil der også i fremtiden være rig mulighed for, men (plat)formen og omfanget er endnu ikke fastlagt.

Workshoppen omkring den videre vej frem til i stedet blive afholdt i forlængelse af GF 2023.

Vi glæder os til at se Jer til den tid

workshop
Scroll to Top