8. Dec. Juleblog “Bangura Bags”

Idag er Julebloggen skrevet af Ildsjælen Anders Møller, God læselyst!

Så sent som i starten af august måned vidste jeg intet om MASANGA. Men blev via nogle fælles venner sat i forbindelse med Søren Bo Steendahl, der fortalte om projektet og arbejdet med at skabe et bæredygtigt lokalsamfund gennem samhandel med de lokale skræddere. Det lød virkelig interessant og efter et par uger med tæt dialog frem og tilbage stillede han mig et klartvalg: Enten tog jeg mig af Bangura Bags projektet og begyndte at bygge en social virksomhed op omkring det, ellers ville projektet drukne i al det arbejde, Søren altid har gang i.
Jeg valgte at sige ja og er nu i fuld gang med at få en masse tasker ud til de danske borgere og virksomheder og derigennem understøtte arbejdet på Masanga Hospital og udtrykke historien om at skabe et bæredygtigt Afrika.
Det der i høj grad driver mit engagement er håbet om at skabe et anderledes Afrika og jeg mener kampen for dette skal kæmpes i såvel Vesten som i Sierra Leone. Afrikanerne er ikke stakler, der ikke kan klare sig selv, men stolte mennesker, der vil og kan gøre forskel. Iværksætteriet i Masanga giver dem muligheden for at komme ud af denne passive offerrolle, de alt for længe har haft og det er vores opgave i Vesten at være klar til at se dem som ligeværdige samhandelspartnere.
Jeg har nu været i gang med Bangura Bags projektet i fire måneder og det har været fantastisk at mærke folks reaktion overfor projektet. Både gamle venner og helt nye bekendtskaber støtter helhjertet op om projektet og studerende fra både Ålborg Universitet og Copenhagen Business School skriver pt. opgaver om projektet.
Den store goodwill har været en stor hjælp i denne opstartsfase og har også ført til at man i løbet af december kan se de nye tasker fra Sierra Leone i Mellemfolkeligt Samvirkes nye cafe, Mellemrummet.
Jeg håber derfor at se mange af jer nu her torsdag d. 9. december, hvor vi lancerer de nye tasker på cafeen.

Venlig hilsen og glædelig Jul
Anders Møller
Projektleder – Bangura Bags

Bangura Bags billed, Masanga, Sierra Leone

Bangura Bags, Masanga, Sierra Leone

Scroll til toppen