10 års jubilæums fejring på Masanga Hospitalet

På min tur til Masanga i november fik jeg mulighed for at deltage i den officielle 10 års jubilæums fejring på Masanga Hospitalet. Vores gode og dygtige leder Kelfala Kamara stod i spidsen for den komite,  der arrangerede fejringen. Med de få midler han fik stillet til rådighed,  lykkedes det på imponerende vis at afholde en meget flot og dejlig eftermiddag,  hvor medarbejdere og lokal ledelse fik megen anerkendelse og respekt,  og de indbudte gæster på værdig vis tilkendegav støtte og opbakning til projektet og dets fremtid.

Ceremonien bød naturligvis på den sædvanlige lange række af taler fra alle betydningsfulde ”stake holders” i og omkring projektet, men herudover blev der samtidig ved guidet tur rundt på compound fremvist den nye modtage- og isolations afdeling, og ikke mindst indvielsen og åbningen af det nye laboratorie, som er sponsoreret af Heineken African Foundation.

Heineken African Foundation                masanga Hospital Maxwell

Der var repræsentanter fra sundhedsministeriet og fra de lokale myndigheder, som blev imponeret over resultaterne gennem 10 års hårdt arbejde. Der blev udtrykt vilje til samarbejde og forhandlinger om ressourcer, og en særlig bemærkning fra distriktets medicinske ansvarlige myndighed, Dr. Jimissa, bundfældede sig og blev hængende i luften længe efter. Han udtrykte, at det ville være rimeligt, at vores ansatte skulle være regerings ansatte, og at vi skulle have større andel i medicin via ordningen med Free Health Care. Det lover godt for fremtiden.

Det var skønt at være tilbage på Masanga nogle dage før selve ceremonien. Der var en god stemning,  og der var megen aktivitet rundt omkring i projektet. Jeg talte op hvor mange læger der var på compound lige i denne uge. 14. Det var uden tvivl den største ansamling af læger i Sierra Leone. Vi har naturligvis ikke 14 læger ansat, vi har 2 læger. Dr. Tom, som har hovedansvaret for selve hospitalet, og dr. Daniel, som har hovedansvaret for CapaCare programmet, som er en integreret del af hospitals virksomheden. Dr. Madeline, som er hustru til Daniel, er ”deltids” ansat Hospital og CapaCare. Der var besøg af vores tidligere ledende læge under den vanskelige Ebola krise, Dr Jurre, og med ham dr. Reinhard, en hollandsk kirurg. Da CapaCare  i den selv samme uge havde 2 kurser kørende på hospitalet,  var der undervisere fra  UK og fra Norge. 3 røntgenlæger, der var fuldt engageret i ultralydskurset for vores STP studerende,  og dr. Leslye, engelsk speciallæge i kirurgi, der sammen med Dr. Herman fra Norge( narkoselæge) stod for ” grise-kurset”, hvor STP drengene opøver deres kirurgiske færdigheder på  bedøvede og smertefrie grise.

Capacare utrlyskursus for STP Masanga Hospital
Engagerede studerende og lærere på CapaCare’s ultralydskursus

Dr. Jackie, læge fra UK på THET programmet(isolations afdelingen og out reach) og dr. Alex fra CapaCare, som med hele sin flotte familie igen er på Masanga i et år, for at lave forskning omkring resultaterne af de kejsersnit,  der bliver udført i hele landet. Herudover mig selv, udgjorde det så  i alt 13 læger, og så var der en anden tilfældigt besøgende kirurg fra DK.

Jeg nævnte det i min tale til jubilæums ceremonien, at da jeg talte dette op, stod  jeg midt på vejen mellem hospitals afdelingerne og den ambulante klinik , lukkede  øjnene og tænkte tilbage til åbningen i 2006. Dengang var der ingenting. Ingen hospitals senge eller operationsudstyr ingen læger og nu, nu er der liv og aktivitet over det hele og en stor del af ideerne opfyldt . Et hospital med plads til 110 indlagte patienter, der kan tilbyde diagnostik og behandling af de mest almindelige forekommende sygdomme.  Der er stigende operations aktivitet,  og der er skabt relationer til internationale miljøer, som gennem deres aktiviteter er med til at sikre udviklingen ind i fremtiden.

Vi er naturligvis stolte af, at vi har rundet de 250.000 behandlinger, at vi har etableret en uddannelses institution, som uddanner sygeplejersker, og der er aktuelt er ca. 300 studerende i gang. Stolte over at vi etablerer den første fysioterapeut uddannelse i landet, og ikke mindst, at vi i 2011 startede CapaCare programmet med at uddanne både læger og Community Health Officers til at foretage basal livreddende kirurgi.  En enestående indsats fra vores Norske samarbejds partner med kirurgen Håkon Bolkan i spidsen. De første 5 års erfaringer er ved at blive publiceret,  og det tegner lovende for fremtiden med dette program. Igennem dette træningsprogram har vi været involveret i mere end 30.000 kirurgiske operationer, og vores uddannede kirurger kan i fremtiden arbejde selvstændig på regeringen hospitaler. På denne måde er vi med til at sikre, at der er kvalificeret sundhedsarbejdere på landets hospitaler og sundhedsklinikker som kan yde god service og kvalitetskirurgi til befolkningen.

Det var en del af 10 års planen, at vi skulle kunne overdrage projektet til lokal befolkningen. Mange forespørger til denne del, om vi har nået målene og om vi kan trække os ud af projektet. Er det bæredygtigt, det store gyldne ”buss-word” i såvel udviklingspolitik som i finanspolitik.

Vores bæredygtigheds strategi bygger på at få så mange som muligt til at have andel og ansvar i projektet. Det gælder både lokale og nationale  myndigheder  samt  distrikts- og landsby -lokale organisationer og institutioner. Det gælder også internationale NGOèr  og organisationer og  uddannelses institutioner rundt om i verden. Som eksempel på dette kan nævnes strukturen omkring samarbejdet og integration mellem Masanga Hospitalet og CapaCare. Capacare er forankret i universitetsmiljøet i Tronheim ved Sct. Olav Hospital. Der er to store forsknings projekter  der udgår herfra, der har med CapaCare trænings programmet at gøre. CapaCare samarbejder med UNFPA, en FN organisation som har fokus på at reduce den høje mødre- og børnedødelighed i Sierra Leone. FN arbejder også sammen med sundhedsministeriet, og vi har en aftale med sundhedsministeriet om opbygning og drift og udvikling af Masanga Hospitalet. Dette er bare et eksempel på,  hvordan vi sikrer bæredygtigheden, ved at inddrage og dele ansvar med samarbejdende organisationer.

En stor del af projektet er i dag selvkørende, forstået på den måde at vi(masanga.dk) ikke længere er direkte involveret eller den styrende faktor i projekterne. Den økonomiske bæredygtighed er noget vanskeligere, og her må vi erkende, at vi ikke har været dygtige nok til at sikre dette. Det er nu nok heller ikke så let. Men der er mange gode tiltag i gang –  Vi har således en del langtidssikrede  kontrakter med eks. Aleris-Hamlet, som på forbilledlig vis inddrages i projektet.  Vi har forsat – efter 10 års samarbejde  med Lions Club´erne  – gennem det nye øjenklinik projekt en foreløbig 5 årig aftale med Lions Distrikt 106 om forsat økonomisk støtte. Der er mange tiltag i gang og med den energi og glæde, der forsat er i projektet, er det uomtvistligt at verdens mindste projekt med verdens største vision – will come true !!

Scroll to Top